08. december 2021

Tilbageflytning over tid

Denne analyse har til formål at beskrive flyttemønstret for unge danskere over tid og mellem kommuner. Baggrund er, at unge mellem 17 og 40 år flytter langt mere end børn og voksne over 40 år, hvorfor unges flyttemønstre er væsentlige i forhold til de demografiske ændringer. Her er særligt fokus på andelen af tilbageflyttere, der defineres som gruppen af unge, der efter de er blevet 15 år er fraflyttet deres barndomskommune i mindst to år og er vendt tilbage inden de er fyldt 35.

 

Analysens hovedkonklusioner

  • Næsten hver fjerde af danskere bliver boende i deres barndomskommune i hele perioden fra de er 15-35 år.
  • 14 pct. af årgang 1986 har været fraflyttet deres barndomskommune i mindst 2 år siden 2001 og er vendt tilbage inden 2021. Den samme gruppe udgør 13 pct. af årgang 1976.
  • Der bliver langsomt færre 35-årige som bor i deres barndomskommune. Udviklingen skyldes, at flere flytter væk fra kommunen, da andelen af tilbageflyttere er svagt stigende.
  • Kommunerne Tårnby, Hedensted og Dragør har siden 2011 været blandt kommunerne med flest tilbageflyttere.

 

Læs flere analyser fra KL's kontor for Analyse og Makro her

 

×

Log ind