09. november 2018

Plejeboliger til de ældre

Antal ældre over 80 år stiger med mindst 60 pct. frem til 2030. Behovet for plejeboliger forventes at stige med 10-13.000, hvis andelen i plejeboliger holdes konstant. Denne fremskrivning kan dog ikke inddrage eventuelle effekter af sund aldring eller andre tiltag i kommunerne, som kan påvirke behovet de kommende ti år.

Analysens hovedkonklusioner

  • Andelen af en årgang i plejeboliger er stigende med alderen, og kvinderne er ældre end mændene i plejeboligerne
  • Dobbelt så mange kvinder som mænd bor i plejeboliger
  • Hovedparten af beboerne i plejeboliger er enlige
  • Ældre i parforhold er sjældent i plejebolig sammenlignet med enlige, og andelen af både mænd og kvinder i parforhold er stigende
  • Behovet for plejeboliger vil være stigende frem mod 2030 i takt med, at de store årgange født 1942-48 bliver ældre

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

 

×

Log ind