11. december 2018

Ensomhed blandt ældre

Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (65+ år) i Danmark. Analysen bygger på data fra ældredatabasen 2017.

Analysens hovedkonklusioner

  • 22 pct. af de 65+-årige føler sig ofte eller en gang imellem ensomme. Heraf føler 2 pct. sig ofte ensom, mens de resterende 20 pct. føler sig ensomme en gang imellem. 
  • Det er i høj grad de enlige ældre, som føler sig ensomme. 38 pct. af de enlige 65+-årige føler sig ensomme, mens det blandt de samboende er 14 pct.
  • Samboende kvinder er i lidt højere grad ensomme end samboende mænd. Mens det blandt de enlige i højere grad er mændene, der er ensomme.
  • Følelsen af ensomhed har en negativ betydning for de ældres generelle trivsel.
  • Det at se sine børn ofte har en positiv betydning for de ældres ensomhedsfølelse.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind