04. januar 2019

Demografiske udfordringer frem til 2040

Formålet med dette analysenotat er at vise størrelsen af de demografiske udfordringer i form af stigninger i antallet af ældre med behov for offentlig service og i antallet af børn med behov for offentlig pasning. Desuden vil der blive set på omfang og sammensætning af indvandringen, som kan være relevant for arbejdsstyrken og offentlig velfærdsservice.

  • PDF

    Demografiske udfordringer frem til 2040.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Befolkningen er steget mere de seneste 10 år, end hvad der har været tilfældet i 1980-2008, og den fortsætter med at stige, men med en svagt lavere vækst. Seneste periode med tilsvarende vækst som de seneste 10 år var i 1970’erne
  • Indvandring har været en væsentlig kilde til stigningen i befolkningens størrelse. Indvandringen ventes inden for få år at falde til et niveau på godt 11.500 svarende til niveauet i starten af 00’erne
  • Indvandrerne kommer typisk til Danmark i den alder, hvor de træder ind på arbejdsmarkedet, eller hvor de er i gang med deres uddannelse
  • De store årgange født 1942-48 giver en stor stigning i aldersgrupperne 80-89 år i 2025-30, og denne aldersgruppe forventes at forblive stor
  • Middellevetiden er steget markant siden 1995, og den forventes at fortsætte med at stige. Det bidrager yderligere til at forøge andelen af ældre

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind