03. september 2019

Børnefamiliers flytninger på tværs af kommuner

Formålet med dette analysenotat er at se, om det er morens eller farens barndomskommune, som har den største tiltrækningskraft blandt børnefamilier, som flytter.

  • PDF

    Børnefamiliers flytninger på tværs af kommuner

Analysens hovedkonklusioner

  • 22.000 børn før skolealderen (0-6 år) flyttede i løbet af 2018 kommune.
  • Blandt disse børn flyttede 20,5 pct. til en kommune, hvor mindst én af forældrene boede som 15-årig.
  • Størstedelen af disse mellemkommunale flytninger skete til morens barndomskommune.

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind