05. juni 2017

Analyse af vælgergrundlaget til kommunalvalget 2017

Formålet med denne analyse er at kortlægge og karakterisere nye stemmeberettigede ved det kommende kommunalvalg i 2017. De nye vælgere opgøres på landsplan og fordelt på kommuner, og gruppen beskrives på parametre vedr. hvor-dan de har opnået stemmeret, alder, etnicitet og tilknytning til arbejdsmarkedet.

 • PDF

  Analyse af vælgergrundlaget 2017.pdf

Analysens hovedkonklusioner

 • Der vil til kommunalvalget i 2017 være godt 4½ mio. stemmeberettigede vælgere. Over 400.000 af disse vælgere er nye vælgere, som ikke havde stemmerettighed i Danmark ved kommunalvalget i 2013.
 • 65 pct. af de nye vælgere, er siden sidste valg fyldt 18 år og kan derfor stemme. Godt 25 pct. er indvandret til Danmark siden valget i 2013. De resterende har enten boet i Danmark i 3 år, og derfor stemmeberettiget, eller har skiftet statsborgerskab.

 

De nye vælgere er…

 • … I gennemsnit 24,5 år, og derfor næsten 25 år yngre end den gennemsnitlige stemmeberettigede, som er 49,2 år.
 • … Flere indvandrere eller efterkommere sammenlignet med alle stemmeberettigede: En tredjedel af de nye vælgere, sammenlignet med omkring hver 10. af alle stemmeberettigede.
 • … I høj grad under uddannelse: knap 38 pct. er under uddannelse, sammenlignet med kun 8 pct. af alle vælgerne
 • Hver kommune vil i gennemsnit have næsten 20 pct. nye vælgere, som ikke stemte i samme kommune ved sidste valg. Andelen varierer på tværs af kommuner fra godt 12 pct. til over hver 3. borger (som er ny vælger i kommunen).
 • Hvordan de nye vælgere har opnået stemmeret varierer kraftigt fra kommune til kommune: I Analysen fokuseres på nye årgange, der er fyldt 18 år, indvandrere fra udlandet og tilflyttere fra andre kommuner.
 • Gennemsnitsalderen for de nye vælgere er i den ’ældste’ kommune over 44 år, og kun 27 år i den ’yngste’
 • I Ishøj kommune er hver anden nye vælger indvandrer eller efterkommer. I Rebild kommune er det kun hver 10. 
×

Log ind