11. april 2017

Ældres indkomst og pensionsformue

Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue fordeler sig blandt personer på 65 år og derover.

  • PDF

    Ældres indkomst og pensionsformue.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • De 10 pct. med højest disponibel indkomst har over en fjerdedel (27 pct.) af den samlede indkomst blandt de 65+årige. Skævheden i indkomstfordelingen er faldende med alderen.
  • I løbet af de sidste 20 år er indkomstfordelingen blevet mere skævt fordelt. Det skyldes, at gruppen med de højeste indkomster har haft en større stigning i indkomsten end andre indkomstgrupper.
  • Skævheden i fordelingen er større, når vi ser på pensionsformuer end indkomst. De 10 pct. med højest pensionsformue har knap halvdelen (46 pct.) af den samlede pensionsformue blandt de 65+årige. Skævheden i pensionsformuefordelingen er stigende med alderen – modsat indkomstfordelingen.
  • Den mindre skæve fordeling i pensionsformuerne blandt de yngste ældre skyldes bl.a. udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner til hele arbejdsmarkedet for omkring 30 år siden.
  • Trods en mindre skæv fordeling af pensionsformuerne blandt de yngste ældre er der stadig 2,5 pct. af de 65-69-årige, der ingen pensionsformue har.
  • Der er en positiv sammenhæng mellem indkomst og pensionsformue. Blandt de 10 pct. med højeste indkomst er over halvdelen også placeret blandt de 10 pct. med højeste pensionsformue.
×

Log ind