19. april 2017

Virksomhedspraktik til flygtninge

Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik

  • PDF

    Virksomhedspraktik til flygtninge.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Mænd blandt flygtninge har ca. 3 gange større jobchancer efter virksomhedspraktik end kvinder.
  • Yngre flygtninge har større jobchancer end ældre flygtninge
  • Des længere tid i Danmark des større succes med virksomhedspraktik
  • Størst jobchancer i større virksomheder
  • Flygtningene har de bedste jobchancer efter praktik i industrien, mens chancerne efter praktik i de offentlige brancher er dårligst. Eksempelvis er jobchancerne ca. 6 gange højere efter praktik i industrien end efter praktik i sociale institutioner.
  • Der kunne være et potentiale for flere praktikker i industrien, idet ca. 11 pct. af lønmodtagerne arbejder i industrien, men kun 8 pct. af praktikkerne finder sted i industrien.
×

Log ind