29. september 2014

Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen

En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen til at forsætte med at arbejde. Formålet med denne analyse er at se på udviklingen i arbejdsmarkedstilknytningen for personer i pensionsalderen.

  • PDF

    Udviklingen i beskæftigelesfrekvensen for personer i pensionsalderen.pdf

Analysens hovedkonklusioner

I notatet belyses beskæftigelsesfrekvensen, der angiver andelen af personer i den givne alder, som er i arbejde.

  • Langt flere mænd end kvinder vælger at arbejde efter pensionsalderen. I 2002 var 26,8 pct. af de 66-årige mænd stadig i arbejde, mens det gjaldt 12,2 pct. af kvinderne.
  • I det seneste årti har der været en klar tendens til, at flere udskyder tilbagetrækningen til pension. Stigningen i beskæftigelsesfrekvensen skyldes udelukkende, at en langt større andel af kvinderne er begyndt at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Mændene har fra 2006 til 2012 ikke ændret adfærd med hensyn til deres arbejdsmarkedstilknytning.
  • I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.
  • Det er i langt højere grad personer med høje indkomster og personer med en lang videregående uddannelse, der vælger at arbejde efter pensionsalderen. Mens personer, der har haft en relativ lille indkomst er gået på pension.
×

Log ind