24. juni 2021

Udvalgte kendetegn blandt aktivitetsparate kontant­hjælpsmodtagere primo 2020

Formålet med dette analysenotat er, at kortlægge en række indikationer på forhold, som vanskeliggør vejen i job og uddannelse for de mindst ressourcestærke - de såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

  • PDF

    Udvalgte kendetegn blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere primo 2020.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Blandt modtagere på mindst 21 år har 66 procent modtaget offentlig forsørgelse i mindst 3 år. Blandt de ældre (+28 år), har 58 procent modtaget offentlig forsørgelse i mindst 8 ud af de seneste 10 år.
  • Næsten 6 ud af 10 af de ældre kontanthjælpsmodtagere har været aktiveret i mindst 2 år inden for de seneste 10 år.
  • Næsten 8 ud af 10 af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ufaglærte. Derudover har næsten to tredjedele ikke bestået 9. klasses skriftlig dansk eller skriftlig matematik.
  • Andelen, som går meget til læge, er tre til fire gange højere blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som blandt personer i job og uddannelse.
  • Mere end hver femte har været anbragt uden for hjemmet i barndommen, og ca. samme andel har modtaget forebyggende foranstaltninger for at kunne blive i hjemmet.
  • Andelen af enlige forsørgere er langt højere end blandt personer i job og uddannelse.

Læs flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind