13. januar 2021

Samtaler til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge

Formålet med dette analysenotat er at vise, hvordan samtaleindsatsen for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge prioriteres.

  • PDF

    Samtaler til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • I 2019 blev der i gennemsnit givet 7,7 samtaler per års dagpengeledighed.
  • Samtaleindsatsen er ujævnt fordelt. Indsatsen er mest intensiv fra 4. til 26. ledighedsuge, hvor der gives ca. 10 samtaler per års ledighed. Efter 26. ledighedsuge falder intensiteten til ca. 6 samtaler per års ledighed.
  • Størstedelen af samtaleindsatsen til dagpengeledige er placeret tidligt i ledighedsforløbet. Således gives 63 procent af alle samtaler i det første halve års ledighed, mens 7 procent af samtalerne gives til ledige, som er 1½ til 2 år henne i ledighedsforløbet.
  • Der er kun begrænsede forskelle på intensiteten af samtaleindsatsen på tværs af uddannelsesgrupper, mens der er store forskelle på ledighedsniveauet.
  • Eks. har personer med designuddannelser (MVU) den højeste dagpengeledighed (20%), og disse personer har en samtaleintensitet på knap 8 samtaler per års ledighed, hvilket er lidt over gennemsnittet. Sygeplejersker har den laveste dagpengeledighed og får med godt 7 samtaler per års ledighed ligeledes en tæt på gennemsnitlig samtaleintensitet.

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind