18. februar 2020

Lavere andel offentligt forsørgede blandt ikke-vestlige indvandrere

Formålet med dette analysenotat er at vise det faldende omfang af offentlig forsørgelse blandt ikke-vestlige indvandrere.

 • PDF

  Lavere andel offentligt forsørgede blandt ikke-vestlige indvandrere.pdf

Analysens hovedkonklusioner

 • Andelen af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er faldet fra 46 pct. i 1. kvartal 2004 til 29 pct. i 3. kvartal 2019. Den hidtidige laveste andel var i 3. kvartal 2008 med 32 pct.
 • Andelen er faldet kontinuerligt siden 1. kvartal 2016, hvor den udgjorde 39 pct.
 • Det er i højere grad blandt mænd med ikke-vestlig indvandrerbaggrund end kvinder, at andelen af offentligt forsørgede er faldet fra 2016 til 2019 (hhv. -12 og -8 procentpoint).
 • Fra 2004 til 2019 er der især sket et fald i andelen af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp mv. (-12 procentpoint) og på A-dagpenge (-6 procentpoint). Fra 2016 til 2019 er faldet primært sket blandt modtagere af kontanthjælp mv. og blandt ydelsesmodtagere omfattet af program under integrationsloven.  
 • Fra 2016 til 2019 har faldet i forsørgelsesgraden været størst blandt de yngre aldersgrupper på trods af, at de yngre aldersgrupper havde de laveste forsørgelsesgrader i udgangspunktet. Faldet blandt yngre er især sket blandt ydelsesmodtagere omfattet af program under integrationsloven, mens faldet blandt ældre især er sket blandt modtagere af kontanthjælp mv.
 • Nyere flygtninge tegner sig for en stor del af det samlede fald i forsørgelsesgraden. Ca. 60 pct. af faldet i forsørgelsesgraden fra 2016 til 2019 afspejler mindre offentlig forsørgelse blandt nyere flygtninge.
 • Faldet i offentlig forsørgelse fra 2016 til 2019 afspejler overvejende en større andel lønmodtagere.
 • Der er store forskelle på den gennemsnitlige forsørgelsesgrad og beskæftigelse blandt indvandrere fra forskellige ikke-vestlige lande. 

 

Se flere analyser fra KL's analyse- og makroenhed her

×

Log ind