19. september 2017

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen af tilbagetrækningsaftalen af 2012.

  • PDF

    Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Erhvervsfrekvensen er steget for de 60-64 årige fra 2008 til 2015, men den er fortsat lidt lavere end for de 55-59 årige. 
  • Ufaglærte trækker sig fortsat tidligere tilbage end personer med en videregående uddannelse, men især siden 2013 er deres erhvervsdeltagelse steget mere end andre på arbejdsmarkedet. 
  • Der er store kommunale forskelle i seniorernes erhvervsdeltagelse, som bl.a. hænger sammen med store forskelle i uddannelsesmæssig baggrund.
  • Erhvervsfrekvensen vil formodentlig stige betydeligt de kommende 10 år, hvor efterlønsalderen stiger til 63 år og pensionsalderen stiger til 67 år.    
  • Den nye tilbagetrækningsaftale gør det lidt mere attraktivt at udskyde tilbagetrækningen for personer med indkomster som den gennemsnitlige lønmodtager. Det formodes at føre til højere erhvervsdeltagelse.
×

Log ind