17. marts 2022

Beskæftigelsen i den offentlige sektor

Aldrig før har der været så mange lønmodtagere i Danmark som nu. Den store fremgang i beskæftigelse betyder at antallet af offentlige ansatte også er rekordhøjt, men set i forhold til den samlede beskæftigelse, fylder offentligt ansatte historisk lidt.

  • PDF

    Beskæftigelsen i den offentlige sektor.pdf

Analysens hovedkonklusioner:

  • Antallet af lønmodtagere er historisk højt: I december 2021 var der over 2.9 millioner lønmodtagere, hvoraf 869.000 var i den offentlige sektor.
  • De offentlige ansatte udgør i slutningen af 2021 knap 30 procent af de samlede lønmodtagere og ligger på et historisk lavt niveau, på niveau med lige før finanskrisen.
  • Ser man bort fra under Corona-nedlukningerne, har andelen af offentligt ansatte været næsten uafbrudt faldende siden begyndelsen af 2010. I perioden fra 2011-2018 faldt antallet af offentligt ansatte, og fra 2019-2021 har væksten i den private beskæftigelse overgået den offentlige.
  • Udviklingen har betydet, at antallet af offentligt ansatte i 2020 var 5,5 procent lavere end det demografisk betingede udgiftsbehov ('det demografiske træk'). Altså skulle den offentlige beskæftigelse være 5,5 procent højere, for at antallet af hænder var fulgt med det demografiske træk. 
  • Også når man ser på forbruget i kroner og ører, udgør det offentlige en faldende andel af BNP: Det offentlige forbrug i procent af BNP er faldet fra knap 28 procent i 2008 til 24 procent i 2019, og er nu under det historiske gennemsnit. 

Læs flere analyser fra KL's kontor for Analyse og Makro her

 

×

Log ind