19. september 2017

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Formålet med dette analysenotat er at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede i kommunerne med ikke-vestlig oprindelse.

  • PDF

    Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne.pdf

Analysens hovedkonklusioner

  • Personer med ikke-vestlig oprindelse udgør 181.000 personer i arbejdsstyrken, svarende til 6,7 pct. af arbejdsstyrken. Fra 2008 til 2015 er andelen med ikke-vestlig oprindelse øget med 1,2 procentpoint.
  • Fuldtidsbeskæftigede i kommunerne med ikke-vestlig oprindelse er øget med 37 pct. fra 2008 til 2016 til 24.500 fuldtidsbeskæftigede. I samme periode er antallet af ansatte med dansk/vestlig oprindelse faldet med 6 pct.
  • De fuldtidsbeskæftigede med ikke-vestlig baggrund udgør 5,9 procent af den kommunale beskæftigelse i juni 2016.
  • Andelen af fuldtidsbeskæftigede er øget i alle sektorer siden juni 2008. Stigningen i andelen har været kraftigere i kommuner og regioner end i det private.
  • Staten har den laveste andel ansatte med ikke-vestlig oprindelse efterfulgt af regionerne, mens kommunerne og det private har de højeste andele.
  • I kommunerne fylder personer med ikke-vestlig baggrund mest inden for rengøring (34 pct.) og SOSU-medhjælper (14 pct.), men de kraftigste stigninger ses inden for de højere uddannede dele af den kommunale sektor i job såsom: socialrådgiver, sygeplejerske og leder.
  • Der træder flere og flere efterkommere med ikke-vestlig oprindelse ud på arbejdsmarkedet, blandt andet i job som lærer, socialrådgiver og fysioterapeut.
×

Log ind