Gå til hovedindhold
Nyhed
Kultur og fritid

KL opstarter nyt netværk for grønne partnerskaber mellem kommuner og kulturliv den 5/2

Mød bl.a. professor Katherine Richardson, samskabelsesekspert Anne Tortzen Bager, strategi- og ledelsesforsker Jesper Rosenberg samt en række kulturinstitutioner og kommuner i det nye netværk.

10. jan. 2024
To cyklister på Assistens Kirkegaard

Indhold

  Klimakrisen er vor tids største udfordring, og partnerskaber er vejen til en bæredygtig og grøn omstilling. Kulturlivet er centralt i den grønne omstilling, for kulturen har en stærk stemme og en stor berøringsflade med borgere og civilsamfund. Kommunerne har en vigtig rolle i at få hele samfundet med. Hvordan kan kommuner og kulturliv forene kræfterne, og hvad er deres muligheder, roller og ansvar i den grønne omstilling? Hvordan kobler vi den grønne omstilling i kulturlivet med kommunernes klimahandleplaner?

  Det vil vi undersøge og afprøve i netværket, som henvender sig til repræsentanter fra kommunale forvaltninger indenfor kulturområdet. Som medlem af netværket har du mulighed for at medbringe én ledsager til hvert møde, som kan være en kollega fra samme fagområde, andre fagområder/forvaltninger, en klimarådgiver, en repræsentant fra en kulturinstitution eller lign.

  Formålet med netværket er at ruste kommuner til at arbejde med den grønne omstilling i det lokale kulturliv, med fokus på arbejdet med at gøre kulturinstitutionerne mere klimavenlige, og hvordan kulturinstitutionerne kan være med til at understøtte grøn dannelse og grønt medborgerskab lokalt.

  Som medlem af netværket vil du møde forskere, eksperter, fagfolk og andre kommuner. Via oplæg, debatter og netværk får du viden og redskaber til at arbejde med den grønne omstilling ift. kulturområdets institutioner og aktører, og hvordan  kulturlivets institutioner og aktører selv kan være med til at påvirke borgernes adfærd og skabe grøn dannelse  og grønt medborgerskab.

  Den grønne omstilling kræver også tværgående samarbejde internt i kommunen og på tværs af fagligheder og sektorer I netværket vil vi også beskæftige os med nye metoder og veje til at arbejde, samskabe og lede forandringer og strategiprocesser. Endelig får du mulighed for at udveksle erfaringer med kommuner, der også ønsker at arbejde med den grønne omstilling på kulturområdet samt et fælles møde med KL’s klimapolitiske netværk.

  Netværket afholder tre møder i 2024, der er bygget op omkring oplæg, cases fra kommuner og kulturliv samt workshops. Som afslutning på forløbet afholdes en offentlig konference, hvor netværksdeltagerne har gratis adgang og har mulighed for at præsentere deres strategier, handlingsplaner og overvejelser.

  På møderne kan du bl.a. møde:

  • Katherine Richardson, klimaekspert og professor i biodiversitet, Københavns Universitet, medlem af 2030-panelet
  • Anne Tortzen, ph.d. og forfatter til ”Klima, demokrati og samskabelse – kommunen som katalysator for klimaengagementet”
  • Jesper Rosenberg Hansen, forsker i åbne strategier og distribueret ledelse, professor ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, AAU
  • Thomas Sture Rasmussen, verdensmålskoordinator og leder af folkebibliotekernes netværk DB2030  
  • Jacob Teglgaard, stifter og leder af Bæredygtigt Kulturliv NU
  • M.fl.

  Mødedatoer:

  • 5/2: Udfordringen/Rammesætningen m. bl.a. Katherine Richardson, Dan Holt Højgaard, DeltagerDanmark m.fl. (KL-huset)
  • 20/6: Kommunernes rolle m. bl.a. Anne Tortzen og Jesper Rosenberg Hansen (Aarhus)
  • 10/9: Kulturinstitutionernes rolle m. bl.a. Thomas Sture Rasmussen, Det Kgl. Teater (TBC) m.fl. (Fyn)

  November: Konference (frivilligt tilbud for netværksdeltagere)

  Netværket drives i samarbejde mellem KL og Bæredygtigt Kulturliv NU.

  Møderne faciliteres af Tina Kristensen, chefkonsulent i KL og Jacob Teglgaard, stifter og leder af Bæredygtigt Kulturliv NU

  Læs mere og tilmeld dig netværket her.

   

  Sidst opdateret: 10. januar 2024