29. august 2022

K-døgn: Web er en faglighed, der skal prioriteres

Da Køge Kommune satte sejl mod at skabe en ny og mere brugervenlig hjemmeside, opstod et nyt og givende samarbejde mellem Kommunikations- og Analyseteamet. Læs hvordan samarbejdet resulterede i større opmærksomhed på webarbejde i organisationen og en øget brugervenlighed til glæde for borgerne.

Interview med Tania Kejser, Chef for Kommunikation og Analyse, Lotte Holle Schneider, kommunikationsrådgiver og projektleder på koege.dk, og Lis Dreier Schäfer, analysekonsulent, Køge Kommune der alle gæster årets K-døgn med oplægget koege.dk, websprog, der er til at forstå.

Hvad var formålet med den nye hjemmeside?

”Vi stod over for at skulle lave en ny hjemmeside. Det er en stor opgave i sig selv i kommunalt regi. Derudover måtte vi se i øjnene, at opmærksomheden på webopgaven gennem årene var smuldret. Formålet og meningen med at kommunikere på web var på en eller anden måde blevet væk i den travle organisation, som vi jo er. Vi måtte se i øjnene, at vi ikke bare havde brug for at få lavet en ny hjemmeside – men for at få genskabt formålet med at kommunikere til borgerne. Og vi havde i høj grad brug for at få genetableret opmærksomheden på, hvorfor web er vigtigt.  Derfor var der behov for at gentænke webarbejdet og se web på en helt ny måde,” siger Tania Kejser og uddyber:

”Til det, brugte vi borgerne som knibtang. Vi er her netop for at gøre livet bedre for borgerne: Så hvilken bedre indgang var der, end at finde ud af hvad der virkede og ikke virkede hos dem? Her kom data, eksempler og brugerrejser ind i billedet."

Hvad har I fået ud af inddrage analyse og data til denne proces?

”Mens Kommunikationsteamet har det overordnede ansvar for projektet, har Analyseteamet hjulpet med at indsamle viden om, hvad borgerne ringer ind om, som de ikke får svar på via hjemmesiden i dag – og herfra at lave tests med borgere, der fik forskellige opgaver, som de skulle besvare via hjemmesiden. På den måde har vi indsamlet data, der gør, at vi nu kender vores svageste punkter i vores webkommunikation – og dermed har en mulighed for at gøre det bedre," siger Tania.

"Samarbejdet mellem Kommunikation og Analyse har betydet, at vi er kommet længere ud og har skabt større opmærksomhed i organisationen. Det har været lettere at sparke døre ind i de forskellige afdelinger med et solidt datasæt i ryggen. Når man vælger at bygge hjemmesiden op på en baggrund af viden og data, får man et helt andet grundlag at basere hjemmesiden på,” siger Lotte Holle Schneider, og Lis Dreier Schäfer tilføjer:

”Derudover har datagrundlaget hjulpet os med at finde frem til de områder, der kræver mere fokus. Med den viden, vi fik opbygget fra brugerrejserne, blev det hurtigt tydeligt, at der var 10 områder, der krævede særlig opmærksomhed: Fordi det var hér, brugerne oplevede ikke at kunne forstå, hvad vi skrev, eller hvad vi ville have dem til at gøre. Ved at zoome os ind på de her hotspots, fandt vi ud af, hvor vi skulle starte med at gøre det bedre, og hvad vi skulle prioritere. Når man inviterer borgerne ind i projektet og på den måde får ny viden, løfter man også niveauet."

Var der noget, der overraskede særligt i denne proces?

”Først og fremmest var det en overraskelse at opdage, at det på nogle områder næsten var halvdelen af borgerne, der ikke kunne finde, hvad de søgte efter, når de besøgte koege.dk. Derudover blev vi glædeligt overraskede over, at projektet smittede af på webredaktørerne i organisationen, og vi oplevede et større engagement og vilje til webarbejdet. Måske fordi websiden ikke har været en prioritet som kanal, har det heller ikke været en prioritet at sætte tid og kræfter af til det, og det har betydet et stort spænd i kvaliteten på hjemmeside” siger Lotte Holle Schneider og understreger: ”Web er en faglighed, som skal prioriteres." Lis supplerer ”Og så skal vi minde os selv om, at det ikke er raketvidenskab. Man kommer fx langt med sigende overskrifter, der også matcher det, som brugerne leder efter.”

Hvad vil I anbefale kolleger i andre kommuner at gøre, når de enten skal rydde op på hjemmesiden eller måske bygge en helt ny?

”Start med at opsøge den viden, der allerede ligger i organisationen. Tag en snak med borgerservice eller omstillingen. Det er hér, de ved, hvad borgerne ringer ind om. Et andet råd er ikke at gøre det hele på én gang. Det bliver hurtigt uoverskueligt. Og her er datagrundlaget netop et oplagt udgangspunkt for at finde ud af, hvor der skal prioriteres,” afslutter Lotte Holle Schneider.

Tilmeld dig K-døgn den 3. - 4 november i Aarhus her:

Arrangement

Konferencer og messer Kommunikationsdøgn 2022

×

Log ind