22. august 2022

K-døgn: Byrumsbænke, der nedbryder tabuer

Aarhus Kommune rykkede kommunikationen helt ud i byrummet ved at male gadebænke lilla og tilføje citater fra borgere og pårørende med demens inde på livet. Gennem de simple ”forglem mig ej” bænke nedbrød de tabuer og satte fokus på livet med demens. De prisvindende bænke opstod i et tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og fire dygtige kandidatstuderende fra Oplevelsesøkonomiuddannelsen på Aarhus Universitet.

Interview med Linn Wittendorff Larsen, Demensvenlig By konsulent i Aarhus Kommune samt oplevelsesøkonomerne Maria Lodahl Agerbæk og Cecilie Leal

Århus Kommune og to oplevelsesøkonomer deler ud af deres tanker om hvorfor, lilla bybænke var det helt rigtige kommunikationsmiddel til at få nedbrudt tabuer om demens.

Hvordan opstod samarbejdet mellem kommune og oplevelsesøkonomer?

Aarhus Kommune rakte først ud til oplevelsesøkonomiuddannelsen på Aarhus Universitet, og man blev enige om at lave et samarbejde med en række studerende. De studerende fik stillet opgaven at designe et oplevelsesøkonomisk produkt, der skulle skabe værdi for ældre borgere med demens. For at opnå mere viden om målgruppen tog de studerende kontakt til Demensvenlig By konsulent i Aarhus Kommune, Linn Wittendorff Larsen, der bidrog med en masse viden. For der var behov for at skabe en masse viden og ballast, inden det kreative arbejde kunne gå i gang.

Flere kendte måske ikke til oplevelsesøkonomiuddannelsen, men for Aarhus Kommune var der ingen tvivl om, at de studerende bidrog med en masse ny viden og kreative input til opgaveløsningen.

Hvordan startede ideen til bænkene – hvad var målet?    

Som det første var der et behov for at kende problemet og omfanget af det. Det sjove ved processen er, at dem vi skulle skabe en værdi for – borgere med demens – ikke var de eneste, der fik gavn af kampagnen. Det blev en samfundsdagsorden, der rakte langt udover målgruppen.

Idéen bag bænkene endte faktisk med at slå to fluer med et smæk. Der var et ønske om at få mere viden om demens ud i samfundet og samtidig gøre demens mere synligt i byrummet. Der findes allerede bænke i byrummet, men vi ser dem bare ikke. Det samme gælder demenssygdomme. De er der, men du kan ikke se på mennesker, om de lever med demens. Dét synliggjorde vi ved at skabe noget helt håndgribeligt i byrummet.

Tanken bag bænkene opstod også fra en overvejelse om, at vi alle bliver bombarderet med kommunikation og information hele tiden – både digitalt og analogt. Derfor arbejdede vi med at finde en kommunikationsform, der stak ud og blev lagt mærke til. Helt i starten, var der idéer lige fra at skrive på jorden eller få et fly i luften, inden vi landede på de lilla budskabsbringende bænke.

Fungerede det så? Er byrums-nudging noget, vi skal gøre mere brug af?

Det virkede for os. Vi kan se på kommentarspor på Facebook, på artikler og når vi møder folk på gaden, at de lægger mærke til bænkene, stopper op og taler om dem. Derudover har vi også talt med borgere, der lever med demens. Her har tilbagemeldingen været tydelig: De har genkendt sig selv i de citater, der er skrevet på bænkene og har sat stor pris på udbredelsen af kendskabet til demens.

Styrken ligger i det simple ved det her projekt. Det simple er nogle gange den bedste måde at kommunikere på og ramme folk med det helt nære.

Og hvad med samarbejdet – hvad får kommunerne ud af at inddrage studerende?

Netop på baggrund af det gode samarbejde, vi havde med de studerende, vandt Aarhus Kommuneprisen for ”Årets mest innovative, demensvenlige by, lokal og civilsamfundsindsats”. Det var et gensidigt samarbejde mellem de studerende og kommunen, der gav en stor værdi for Aarhus’ borgere. De studerende sidder netop med den nyeste viden og ofte nogle helt anderledes tanker, der forstyrrer vores verden på en god måde. Og for de studerende, er det enormt motiverende at få lov til at lave noget ægte, når man er på studiet. For de nævner, ”at det giver værdi at bruge sin studietid på noget, der kan løse en problemstilling”.

Tilmeld dig K-døgn den 3. - 4 november i Aarhus her:

Arrangement

Konferencer og messer Kommunikationsdøgn 2022

×

Log ind