18. oktober 2022

K-døgn: Bliv bedre til at formidle din kommunes fortællinger

Den fælles fortælling er central, når man skal kommunikere overbevisende. Og her har kommunerne et enormt potentiale. Det mener Stefan Iversen, der er lektor og forsker i litteratur og retorik ved Aarhus Universitet. På Kommunikationsdøgn den 3.-4 november 2022 holder han en session om, hvad vi kan vinde ved at bruge fortællinger - og hvornår skal vi fortælle os selv, at vi skal lade være.

Hvad er det, fortællinger kan?

”Fortællinger er den bedste måde at dele vores oplevelser og erfaringer på. Fortællinger kan give andre en oplevelse, som man selv har haft eller kunne tænke sig: Vi kan rejse til andre steder, vi kan opleve verden som andre mennesker og vi kan skildre en anden virkelighed, end den vi selv oplever”, siger Stefan Iversen og fortæller, hvorfor det er et godt greb for kommunerne:

”En af kommunernes udfordringer er, at vi jo alle sammen lever, oplever og drømmer i de kommuner, vi bor i – men alligevel forholder vi os ret sjældent til dem. For rigtig mange borgere er kommunen reduceret til dem, der graver vejen op, når der skal lægges fjernvarme eller dem, der passer vores gamle mor. Og derfor er det vigtigt at give borgerne en fortælling om, at kommunerne er meget mere end blot en serviceinstitution. Kommunerne har altså et kæmpe potentiale for at komme tættere på de mennesker, der lever i dem.”

Hvordan fungerer fortællinger i digital praksis?

”Sociale medier er personlige medier. De udfordrer forholdet mellem det private og det offentlige. Derfor kan større organisationer og institutioner støde på problemer: For det kan være svært at være noget andet end offentlig, når det nu engang ikke er en privatperson, der er afsender,” siger Stefan og giver gode råd til, hvad man så skal stille op:

”Så bliver man nødt til at kigge på, hvad der fungerer godt og hvad der fungerer dårligt. Jeg tror f.eks. ikke bare, at man kan sige, at jo flere fortællinger på digitale platforme jo bedre. Måske kan det være sådan for privatpersoner – men ikke for kommuner. Man skal prøve at kigge på, hvad der har fået gennemslag, også selvom man måske ikke skulle tro det. Og så skal man huske, at man ikke nødvendigvis skal være på alle platforme. – Der er helt fint, hvis man ikke vil på TikTok eller Instagram, det er bare vigtigt, at man tager stilling.”

Hvordan finder man sin egen kommunes fortælling?

”Den fælles fortælling er central, når man skal kommunikere overbevisende. Der er en lang tradition for at sammentænke branding og fortællinger. Nogle kommuner arbejder meget med at opbygge én kernefortælling, mens andre arbejder med mange mindre fortællinger. På den ene side har man de abstrakte værdier, som man så på den anden side skal formidle på en konkret måde i en masse mindre fortællinger – f.eks. om de borgere, der lever deres liv i kommunen, som gør kommunen til noget helt specielt”, siger Stefan Iversen og tilføjer:

”Men det er vigtigt at huske på, at fortællingen også kan ændre sig alt efter, hvem der hører den. Det kan sagtens være, at dem fra Vejle har en anden opfattelse af dem fra Randers, end dem fra Randers har om sig selv. Så der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Så nogle gange må man prøve at se det hele fra et perspektiv, der når udover ens egen kommunegrænse,” siger Stefan Iversen og runder af:

”På Kommunikationsdøgnet vil jeg gerne give et indblik i, hvad fortællinger kan. Men jeg vil også gerne sige noget om, hvad man skal passe lidt på med. I kan glæde jer til at se nogle eksempler på, hvordan nogle kommuner arbejder med fortællinger, som skaber kontakt mellem kommune og borgere i et samfund, der i højere grad er præget af, at kommunikationen sker på digitale platforme.”

×

Log ind