13. oktober 2021

Medie- og budskabstræner: ”Mentale barrierer og negative tanker forhindrer talspersoner i at performe”

Hovedbudskaber og Q&As er ikke nok, når du som kommunikationsrådgiver skal medietræne kommunens talspersoner. Du skal også være opmærksom på det psykologiske rum, siger Mikael Baden, som på Kommunikationsdøgnet holder en workshop om medietræning.

Den 25.-26. november bliver Kommunikationsdøgnet afholdt i København. Programmet byder på 11 forskellige faglige oplæg og 6 forskellige workshops.

Mikael Baden er administrerende direktør i Friday og en af Danmarks mest erfarne medie- og budskabstrænere. Torsdag den 25. november holder han en workshop på Kommunikationsdøgnet om, hvordan du medietræner dine politikere og fagchefer.

Vi har stillet ham tre spørgsmål.

Hvad skal du være opmærksom på, når du forbereder medietræning?

”Cases skal være realistiske og reelle. Fiktive cases duer ikke, da der slet ikke er nok på spil for talspersonen.

Og så skal du som intern medietræner være opmærksom på, hvem du sætter sammen i træningen. Det er godt at være flere, men du skal nøje overveje, hvis en chef og dennes underordnede er på samme hold. Det kan give et ekstra pres – begge veje – oven i en i forvejen presset situation”, siger Mikael Baden. Han fortsætter:

Paradoksalt nok kan det nemlig være, at talspersonen gør det bedre i de svære, kritiske cases
Mikael Baden, administrerende direktør i Friday

”Du skal være opmærksom på, at der både skal være nemme og svære cases. Ellers får du ikke trykprøvet talspersonen nok. Paradoksalt nok kan det nemlig være, at talspersonen gør det bedre i de svære, kritiske cases. Nogle er simpelthen bare ringere til at fortælle gode historier, mens andre først kommer i gang, når ilden tændes op under dem”.

Hvilken fejl begår kommunikationsrådgivere ofte, når de medietræner?

”Man kan – i sin iver efter at simulere kritisk journalist – være alt for fokuseret på fejlfinding. Og glemme, at en talsperson skal opbygges.

Rådgiveren kan også komme til at give for mange råd mellem interviews. Her er det vigtigt at rette én, max to ting per gang.

Endelig kan rådgiveren være stærk på hovedbudskaberne, men mindre stærk på det psykologiske rum, da det ofte er mentale barrierer og negative tanker, der kan hæmme en talsperson fra at performe godt. Her hjælper hovedbudskaber og Q&As ikke meget.

Som ekstern medietræner vil jeg dog understrege, at jeg altid ønsker de interne rådgivere med til træninger, da de har en afgørende rolle for en god træning”, lyder det fra Mikael.

Hvad er budskabstræningens muligheder og faldgruber?

”Af muligheder er der, at talspersonen bliver en bedre beslutningstager, fordi de ser og hører sig selv artikulere vanskelige problemstillinger. Og så kan talspersonen få et mere fuldendt billede af den journalistiske arbejdsproces og en større forståelse for at forstå og udfordre mediernes dogmer.

Stille eksistenser kan vise sig at have X-faktor
Mikael Baden, administrerende direktør i Friday

Endelig kan stille eksistenser vise sig at have X-faktor. Man kan simpelthen opdage nogle skjulte ressourcer i organisationen”, siger Mikael.

”Når det gælder faldgruber, kan jeg nævne tre ting. For det første, at for meget reduceres til form, performance og taktik. For det andet, at man ikke vedligeholder sin træning ved at følge op i hverdagen. Og for det tredje, at man kun trænes hvert 5. år,” slutter Mikael.

Arrangement

Konferencer og messer Kommunikationsdøgn 2021