07. maj 2021

Program for KL's inspirationsdag om kommunalvalg 2021 d. 31. maj

Deltag i KL’s inspirationsdag om kommunalvalg 2021 og få hjælp og inspiration til, hvad I kan gøre i kommunen for at styrke valgdeltagelsen.

KL inviterer den 31. maj 2021 til en virtuel inspirationsdag for alle kommunale medarbejdere med ansvar for valgindsatser op til kommunalvalget

2021 er kommunalt valgår, og mange kommuner er i fuld gang med at planlægge indsatser, som skal understøtte valgdeltagelsen og sikre, at alle borgere ved, at de er inviteret til at stemme med ved kommunalvalget.

KL inviterer nu til en inspirationsdag med fokus på, hvordan kommunerne lokalt kan bidrage til at styrke valgdeltagelsen. På inspirationsdagen vil professor Kasper Møller Hansen fortælle om den solide forskning i valgdeltagelse ved danske kommunalvalg – herunder hvilke tiltag der virker, når målet er at styrke valgdeltagelsen. Katrine Emme Thielke åbner op for SoMe-værktøjskassen og fortæller, hvordan du kan bruge sociale medier for at nå din målgruppe – og giver inspiration til, hvordan du får det bedste ud af de mange SoMe-elementer som indgår i de to kampagner, som udarbejdes fra KL og som alle kommuner har fri adgang til at benytte. Laura Friberg fra KL fortæller om den indsats, som planlægges fra KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet. Endelig vil vi på inspirationsdagen sætte stort fokus på at dele inspiration, gode råd og konkrete ideer på tværs af kommunerne.

Det færdige program kan ses her:

  • 9.00: Velkommen til og rammesætning af dagen v. Laura Friberg, KL
  • 9.15: Hvad gør din nabokommune? (Oplæg ved tre kommuner)
  • 10.00: Brug digitale elementer i din kampagne v. Katrine Emme Thielke, SoMe ekspert og rådgiver
  • 11.00: Gruppedrøftelse om digitale medier
  • 11.45: Frokost
  • 12.30: Hvordan får du det bedste ud af Stem med-kampagnen v. Laura Friberg, chefkonsulent i KL
  • 13.00: Gruppedrøftelse om målgrupper
  • 14.00: Hvad viser forskningen om borgernes valgdeltagelse v. Kasper Møller Hansen, Professor ved KU
  • 15.00: Tak for i dag!

Dagen afholdes d. 31. maj fra kl. 9-15 og afvikles på Teams.

Prisen for dagen er fastsat til 600 kr. pr. person ex. moms. 

Inspirationsdag

Inspirationsdag Tilmeld dig inspirationsdagen om KV21

Tilmeld dig inspirationsdagen og hør meget mere om, hvordan du kan være med til at styrke valgdeltagelsen i din kommune.

Målgruppen er alle kommunale medarbejdere, der arbejder med Kommunalvalg 2021.