06. juli 2021

Helle Bro: ”Velkommen til et ledelsesgreb, der omsætter strategiske perspektiver til konkret adfærd”

Først når vi bryder strategien ned på adfærdsniveau, vil budskaberne resonere med din målgruppe og understøtte bevægelsen fra strategi til handling, siger ledelsesekspert Helle Bro, som er oplægsholder på Kommunikationsdøgnet.

Den 25.-26. november bliver Kommunikationsdøgnet afholdt i København. Programmet byder på 11 forskellige faglige oplæg og 6 forskellige workshops.

På Kommunikationsdøgnets første dag holder Helle Bro, adm. direktør og ejer af konsulenthuset Bro, et oplæg om adfærdsledelse. Her vil hun dele ud af konkrete værktøjer og indsigter, du kan implementere i din hverdag for at skabe et solidt fundament for reel forandring gennem adfærdsledelse og forandringskommunikation.

Vi har stillet hende tre spørgsmål.

Hvad er adfærdsledelse?

”Adfærdsledelse er evnen til at gå fra intention til handling i hverdagen. Det er ledelse, der er inspireret af adfærdsdesign, og som bygger på et bjerg af teori, viden og erfaring. Det er effektiv og effektfuld ledelse og kommunikation, der understøtter fremdrift og udvikling af individet, afdelingen og organisationen,” siger Helle Bro. Hun fortsætter med et eksempel:

Med en adfærdsbaseret tilgang til ledelse kommer du helt tæt på medarbejderne og forstår, hvilke adfærdsfælder og -muligheder de står overfor.
Helle Bro, adm. direktør i Bro

”Når du bliver introduceret til en ny strategi, kan den fx lyde: ”Vi skal være mere agile i vores tilgang”. Det kan være noget så rigtigt, men hvad betyder det egentligt? Adfærdsledelse er modgiften til scenarier, hvor medarbejdere, teamledere eller ledere ikke forstår, hvilken adfærd der forventes af dem, fordi fortolkningsrummet i de abstrakte budskaber er så stort, at det leder til misforståelser.

Med en adfærdsbaseret tilgang til ledelse kommer du helt tæt på medarbejderne og forstår, hvilke adfærdsfælder og -muligheder de står overfor. For mennesker er irrationelle, og de gør sjældent præcis det, vi vil have dem til – eller sågar, hvad de gerne selv vil. Det forstår mange, men få tager højde for den indsigt, når de leder og kommunikerer til daglig.

Adfærdsledelse gør fx strategien implementerbar, så den manifesterer sig i konkrete adfærdsændringer blandt dit team, borgere – eller hvem, du ønsker at påvirke”, lyder det fra ledelseseksperten.

Hvordan bruger man adfærdsledelse strategisk i sin og kommunens kommunikation?

”Du kan trække på adfærdsledelse, hver gang du skal bryde et overordnet strategisk mål ned til konkret adfærd fx for at drive en forandringsproces. Et aktuelt eksempel er da vi for nyligt rådgav KL og Forhandlingsfællesskabet i udrulningen af strategien Frem mod fuldtid. Målet er, at flere kommunale ansatte skal arbejde fuldtid. Her er det oplagt at bruge adfærdsbaseret ledelse, fordi det netop handler om at ændre tilgang”, forklarer Helle Bro.

Hun uddyber, hvordan lokale ledere blev klædt på til at finde ind til problemets kerne i netop deres kommune:

”For først når vi taler om hverdagen i den enkelte børnehave eller plejecenter, kan vi afdække, hvilke vaner og indgroede forestillinger, der har skabt situationer, hvor op mod 80 % af medarbejderne arbejder deltid. I én kommune afdækker de i den forbindelse, at hele 42 % gerne vil gå op i tid. Men de lærer også, at det vil forudsætte nye måder at lave vagtplanlægningen og bruge medarbejdernes kompetencer på,” siger Helle og fortsætter:

Vi kan først flytte bjerge, når vi kan svare på spørgsmål som ’hvad skal jeg gøre anderledes i morgen?’, og ’hvilke mentale barrierer, står vi overfor for at kunne lykkes?’
Helle Bro, adm. direktør i Bro

”Når vi afdækker den slags barrierer, gør det, at vi kan imødekomme dem. Det tillader os også at blive endnu mere konkrete – hvordan laver vi så vagtplaner på nye måder? Altså det vi kalder at ændre tilgang”, forklarer Helle og afslutter:

”Det kan godt være, at du kan nikke anerkendende til den overordnede retning, men det er umuligt at udføre en strategi, hvis du ikke forstår, hvad den reelt betyder. Vi kan først flytte bjerge, når vi kan svare på spørgsmål som ’hvad skal jeg gøre anderledes i morgen?’, og ’hvilke mentale barrierer, står vi overfor for at kunne lykkes?’”.

Kan du give tre gode tips til at anvende adfærdsledelse som kommunikatør i en kommune?

”Mit første tip er: Skab en god feedback-kultur. Når du skal kommunikere om forandringer og drive adfærdsændringer, er det afgørende, at de personer som skal ændre adfærd, er en del af processen. Åben dialog bliver derfor en vigtig del af øvelsen. Så indtænk aktivt, hvordan I dedikerer tid til feedback, og italesæt, hvordan I giver og modtager den.

Hvis ledelsen fx vil melde ud på intranettet, at vi skal være mere agile, så sørg for at spørge områdechefen, hvilken konkret adfærd hun ønsker at se hos teamet – og evt. hvordan I bliver målt på det
Helle Bro, adm. direktør i Bro

Mit andet tip er: Bryd strategimålene ned i adfærd, så du tydeligt kan kommunikere ønskede handlinger. Hvis ledelsen fx vil melde ud på intranettet, at vi skal være mere agile, så sørg for at spørge områdechefen, hvilken konkret adfærd hun ønsker at se hos teamet – og evt. hvordan I bliver målt på det. Du skal kunne kommunikere ønskede handlinger ud. For det er, når vi bryder strategien ned på adfærdsniveau, at budskaberne virkelig resonerer med din målgruppe og understøtter bevægelsen fra strategi til handling.

Mit tredje tip er: Lav en barriereanalyse på dig selv og dem, du ønsker at rykke. Det, der holder os fra at handle, er ofte uudtalt og måske endda ubevidst for individerne selv. For at kortlægge evt. mentale barrierer, bør du derfor aktivt reflektere over, hvad der hindrer jer i at have den ønskede adfærd. Sådan får du det rette fundament at tage afsæt i for din kommunikation, der derfor bliver langt mere effektfuld”, slutter ejeren af konsulenthuset Bro.

Arrangement

Konferencer og messer Kommunikationsdøgn 2021