23. september 2021

Digital inklusion i det digitaliserede samfund

Digital inklusion fylder stadigt mere i digitaliseringsarbejdet og på den politiske dagsorden. KL skal være med til at understøtte den digitale udvikling samtidigt med, at borgerne kan begå sig digitalt i deres kommunikation og kontakt med kommunen.

Den 25.-26. november bliver Kommunikationsdøgnet afholdt i København. Programmet byder på 11 faglige oplæg og 6 forskellige workshops.

Anne-Sofie Thomsen, Specialkonsulent i KL, arbejder med den komplekse opgave at se på, hvordan der videst muligt digitaliseres inkluderende, så flest mulige borgere kan klare deres digitale ærinder på egen hånd.

Vi har fået Anne-Sofie til at svare på tre spørgsmål om, hvorfor også særligt det kommunikative aspekt er så vigtigt, når der er tale om arbejdet med og formidlingen af digital inklusion:

Hvilke muligheder ser du særligt, at teknologi og data kan skabe for den enkelte borger?

”Vi har med et meget komplekst udfordringsbillede at gøre, så ofte vil det komme an på den enkelte borgers behov. Generelt tror jeg, at jo enklere processer og kommunikation, vi skaber, jo mere vil det hjælpe flere. Forenkling kan ske mange steder – systemer, der taler bedre sammen, så man kan dele data og borgeren ikke selv skal taste og dokumentere så meget. Vi kan også arbejde meget mere henimod at få løsninger til at passe til de devices, borgeren anvender. Mange ting kan stadig kun gøres – eller bedst gøres - på en pc. Men der findes en del borgere, der bedre kan benytte tablets og smartphones eller slet ikke ejer computere”.

Hvordan tænker man i løsninger, der omfatter og tager hensyn til alle borgere og er inkluderende?

”Ligesom med inklusion i det hele taget gælder det om at tænke diversitet ind i både udviklingsarbejde og test. Det vil sige, at løsninger skal skabes og testes med så forskellige mennesker som muligt. Det er, når vi forstår brugerne og den kontekst, de er i, når de skal bruge løsningerne, at vi bedst kan udvikle noget, alle kan bruge”.

Hvordan kan man som kommunikationsafdeling understøtte en brugerinddragende og inkluderende måde at tænke i løsninger?

Vær nysgerrig på brugernes perspektiv. Antag ikke, at andre forstår, hvad der kommunikeres. Test jeres produkter på brugerne”.

Arrangement

Konferencer og messer Kommunikationsdøgn 2021

×

Log ind