28. januar 2021

Besøg af Special Minds IT og Inklusio på første netværksdag i netværk for web- og digitalisering

På første netværksdag i 2021 får KL's netværk for web- og digitalisering besøg af Special Minds IT og Inklusio, der kommer fortæller om webtilgængelighed på intranet.

Forud for besøget fra Inklusio og Special Minds IT, har vi stillet dem nogle spørgsmål om, hvad man skal være opmærksom på i arbejdet med at tilgængeliggøre sit intranet, og hvor intranet adskiller sig fra eksterne hjemmesider. 

Hvad er det vigtigste at være opmærksom på, når man tilgængeliggør sit intranet?

"Alle ved at webtilgængelighedslovgivningen er trådt i kraft pr. 23. september 2020. Mange har desværre en forståelse af, at denne kun er gældende for offentlige tilgængelige websteder, men hvor både intra- og ekstranet også betragtes som omfattet af loven.

Fokus er på brugeren af websteder, og der er også brugere blandt dem, der har behov for at tilgængelighed indtænkes. Det er vigtigt at vælge en teknisk løsning der har tilgængelighed med fra start, eller som bygger på tilgængelige løsninger. På den måde minimeres den indsats i skal bruge på at gøre løsningen og indholdet fuldt tilgængeligt.

Intranet og andre løsninger bag login kan være svære at få testet med automatiske testværktøjer, og mange er ikke klar over at de automatiske værktøjer ikke kan opfange alle tilgængelighedsudfordringer. Derudover mangler mange leverandører af webbaserede løsninger den nødvendige kompetence til at sikre tilgængelighed, og indkøbere og redaktører mangler viden til at vurdere, om de har fået det de har betalt for".

Hvordan adskiller intranet sig fra kommunens eksterne hjemmeside?

"Den største forskel på intra- og ekstranet i forhold til åbne websider er den begrænsede adgang, den manglende mulighed for at bruge automatiske testværktøjer, og ikke mindst at indholdet af intra- og ekstranet typisk er enten dokumenter og filer til internt brug eller app-lignende løsninger til administration og selvbetjening. Dette stiller større krav til både indholdsproducenter og til de tekniske løsninger som intra- eller ekstranettet baserer sig på. Ofte er der også meget begrænsede ressourcer til at arbejde med selve løsningen".

Hvor er de svære og dyre udfordringer?

"Der har været stor tendens til at benytte PDF-format til stort set alt, uden at overveje andre muligheder. Det kan både være dyrt i arbejdstimer grundet forældede og besværlige arbejdsgange, fordi det er svært at finde de rigtige dokumenter frem, som måske kan digitaliseres til formularer der kan udfyldes. Men det kræver et overblik over sit intra -og ekstranet, hvor der er taget stilling til, hvad der skal ligge af filer og i hvilke formater, så de kan blive remedieret og tilpasset lov om webtilgængelighed. Selve eksekveringen af remediering kan kræve uddannelse af personale til dette, eller få et eksternt firma til at foretage tilretning af dokumenter. Det har naturligvis en omkostning, men som skal holdes op mod, hvad det koster i træge arbejdsgange i tilfælde af et overbebyrdet dokument landskab.

Det er ofte dyrt og krævende at udskifte den tekniske løsning som intra- eller ekstranettet er baseret på – derfor er det vigtigt at man sikrer at løsningen er tilgængelig allerede fra start".