04. november 2020

Verdensmål giver højere ambitioner og ny innovation

D. 5. november på anden virtuelle kommunikationsdag fortæller Lotte Hansen om, hvorfor det er vigtigt at arbejde med verdensmål i kommunerne. Én af Lottes vigtigste pointer er, at verdensmålene tvinger kommunen til at sætte deres ambitioner højere.

Verdensmål er mere end bare at tænke på en klimadagsorden. Lotte Hansen holder oplæg på KL's anden virtuelle kommunikationsdag d. 5. november, hvor hun bl.a. fortæller om, hvorfor det er vigtigt at arbejder med verdensmål i kommunerne, og hvordan man som kommuner bliver god til at inddrage verdensmål som dagorden i det daglige arbejde. 

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med verdensmål i kommunerne – og hvad er verdensmål mere end en klimadagsorden?

"Man skal i hvert fald ikke gøre det for syns skyld, selvom de farvede firkanter er meget smukke. Som kommune er der ikke noget nemmere end at vedtage 4 af verdensmålene og kalde dem sine ’vigtigste verdensmål’ og sætte dem på sin hjemmeside. De fleste kommuner opfylder mindst 10 af verdensmålene bare ved at passe deres arbejde.

Arbejdet med verdensmål er vigtigt, fordi det(hvis man bruge dem rigtigt) tvinger en som kommune til at sætte ambitionerne højere end næste kommunale valgkamp og det tvinger en ud i at afprøve nye innovative måder at samarbejde med borgere, og virksomheder på. Lysten til at være en del af løsningen har aldrig været større, så kommunerne skal se dette som en åbning af maskinrummet - ikke kun på projektbasis men som ny arbejdsform.

Verdensmålene er langt mere end klima. Det er netop sammentænkningen af menneskers lige mulighed for livsudfoldelse og en samtidig passen på vores alles klode. Det unikke ved verdensmålene er jo, at de sådan set tager livtag med det elementære kommunale dilemma; nemlig hvordan giver jeg mine borgere større livskvalitet, velfærd og glæde uden samtidig at gøre skade på andre borgere, klimaet eller naturen. Kommunerne er vant til at takle disse spørgsmål, og derfor er de også de rette til at udvikle nye veje for at nå verdensmålene".

Hvorfor er det vigtigt at inddrage borgerne, når man arbejder med verdensmål i kommunen – og særligt i evalueringen af indsatsen?

"Der er desværre et stort mørketal, når det kommer til vores bæredygtige forbrug som danskere. Det er rigtigt, at vi er langt fremme, når det kommer til reduktion af CO2, vand og el i vores egne bygninger og transportmidler mm. Men når det kommer til vores forbrug som borgere, så er vi nogle af verdens storforbrugere. Så hvis vi ikke bare vil greenwashe os selv som samfund, er vi nødt til at tage vores forbrug med i ligningen, og ja regne det hele sammen. Borgernes inddragelse skal ikke ske på kommunale ’markeder’, hvor der hænger firkanter. Den skal integreres i arbejdet og i de mål, man sætter sig".

Hvordan bliver man god til at inddrage en dagsorden om verdensmål i det daglige arbejde?

"Man bliver god, hvis man opstiller mål der er ambitiøse, sætter en baseline og år for år, og udvikler og tester nye handlinger til at nå sine mål.

Det er meget enkelt, men alt for mange prøver med alt mulig lirum larum og projekter og partnerskaber og og og…. Alt sammen meget fint, men uden mål har det ingen værdi". 

Arrangement

Møder og netværk Virtuel kommunikationsdag 2020