24. september 2019

Virtual reality giver brugeren en totaloplevelse

Flere kommuner er begyndt at eksperimentere med virtual reality som kommunikationskanal, fx når borgerne skal informeres om kommende byggeprojekter, eller når indvandrere skal præsenteres for en lokal arbejdsplads. Bliv klogere på VR her – og på årets Kommunikationsdøgn.

Hvordan forklarer man en flygtning, der aldrig har oplevet en dansk arbejdsplads, hvordan det er at arbejde som SOSU-hjælper på det lokale plejehjem?

I Skive Kommune tilbyder man vedkommende et par VR-briller og en virtuel tur til det lokale plejehjem, hvor han eller hun følger to syriske kvinders arbejdsdag som ufaglærte sosu-hjælpere, og hvor plejecenterets leder fortæller, hvad jobbet kræver, og hvad der vigtigt i ansættelsen.

Projektet er et samarbejde mellem KL, produktionsselskabet Khora Virtual Reality og en række kommuner – herunder Skive, hvor virtual reality (VR) bruges som et af flere redskaber i kommunens beskæftigelsesindsats.

På Kommunikationsdøgnet fortæller Jens Kjølhede, der er integrationsambassadør i Skive Kommune, sammen med Jonathan Komang-Sønderbek fra Khora VR, om de muligheder og potentialer, der er for kommunerne i brugen af VR som kommunikationskanal.

Indtil da kan du høste et par af deres erfaringer her:

Hvorfor er det relevant for kommunerne at bruge virtual reality i deres kommunikation?

Jonathan Komang-Sønderbek: ”Virtual Reality (VR) er et stærkt redskab til at levere budskaber. Det har vi set flere gode eksempler på de seneste par år, også indenfor det kommunale område. Her er det især turisme, integration, sundhed og borgerinddragelse, hvor der er blevet søsat VR initiativer og udviklingsprojekter. Skal man fx bygge nye cykelstier, veje eller på anden vis have inddraget borgere i en beslutning, der kommer til at ændre deres hverdag, kan VR være et effektivt medie, da man kan simulere steder, der ikke er bygget endnu. Og så er der naturligvis sundhedssektoren, hvor man fx bruger VR til at hjælpe demente ældre, langtidssyge børn og folk med psykiske lidelser.”

Det giver modtageren en totaloplevelse, der virker stærkere, og budskabet vil i den forstand lagres bedre
Jens Kjølhede, Skive Kommune

Jens Kjølhede: ”Virtual Reality er et forholdsvist nyt medie for os, og det virker meget stærkt kontra ”flade medier”. Det giver modtageren en totaloplevelse, der virker stærkere, og budskabet vil i den forstand lagres bedre. Derudover giver det også en wow-effekt, som skal tages med i ligningen.”

Hvor er virtual reality som kommunikationskanal stærk – og hvor er den svag?

Jonathan Komang-Sønderbek: ”VR er et visuelt medie, der i modsætning til almindelig film, har en rummelig dimension. Det vil sige, at man bliver placeret i en situation eller et sted, der inddrager én totalt i oplevelsen, så det føles som om, man selv er der. I nogle VR-film kan man endda bevæge sig rundt og interagere med omgivelserne. Fx kan SOSU-studerende nu træne deres arbejdsopgaver fysisk i VR. Man bruger hele kroppen, som man ville gøre i virkeligheden og husker det dermed bedre. Skal man derimod lave en dybdegående dokumentar eller noget informationsmateriale med tunge fakta, kan det oftest give bedre mening at lave en normal "flad" film.”

Jens Kjølhede: ”Som sagt er der en vis form for wow-effekt, hvilket på kort sigt kan fostre en nysgerrighed hos modtageren. Derudover er der tale om en totaloplevelse, der giver en høj grad af nærhed i modsætning til noget, man ser på en skærm, hvor der er en afstand og andre omkringliggende faktorer, som man kan blive forstyrret af. Dog er det vigtigt at have for øje, hvad man vil bruge VR til. Hvis vi fx skal lave miniguides til SKAT eller Borger.dk giver det ikke mening at bruge VR. Her giver det mere mening at producere almindelige videoer eller animationsfilm. Der, hvor VR er stærkt, er, hvor man vil give modtageren en oplevelse. Det kan bl.a. være at vise en flygtning, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet. Her kan man være med på en almindelig arbejdsdag - uden at være der. Det kan være med til at nedbryde barrierer og føre til en større forståelse af det danske arbejdsmarked.”

Hvad er de vigtigste overvejelser at gøre sig, inden man som kommune kaster sig ud i at bruge virtual reality?

Jonathan Komang-Sønderbek: ”De bedste VR-oplevelser udspringer oftest fra en situation, hvor man har mulighed for at vise folk noget, de ikke kan opleve på anden vis. Har man et sted, der ikke findes endnu, eller en situation, der er svær at simulere i virkeligheden, kan det som regel konstrueres i VR. Og så er det vigtigt at tænke den kropslige oplevelse ind i idéen eller projektet. Det skal helst være noget, man ikke "bare" kan løse med en normal film. Er man som kommune interesseret i at undersøge de forskellige muligheder indenfor VR, inden man kaster sig over noget, er det altid godt at starte med en workshop, hvor man dykker ned i forskellige områder og finder potentialer.”

De bedste VR-oplevelser udspringer oftest fra en situation, hvor man har mulighed for at vise folk noget, de ikke kan opleve på anden vis.
Jonathan Komang-Sønderbek, Khora VR

Jens Kjølhede: ”Det optimale vil være at lave en strategi for hele kommunen. VR giver mening i mange forvaltninger og afdelinger. Men hvis man skal udnytte det fulde potentiale, er det vigtigt, at man samler en gruppe på tværs, der kan sparre med hinanden, udveksle erfaringer og samarbejde om produktioner. Herudover kræver det, at man vil investere i udstyr og uddanne medarbejdere til at kunne lave egenproduktioner. Det er dyrt at bruge produktionsselskaber. Derfor er muligheden for at kunne egenproducere væsentlig. Hvis man ønsker at bruge et produktionsselskab, kunne det med fordel være i samarbejde med andre kommuner, da der er stor sandsynlighed for, at videoer kan bruges på tværs af flere kommuner.”