12. april 2019

Kresten Schultz Jørgensen: Kommunerne kan lære af private virksomheders mod til at sætte kommunikationschefen i spil

Organiseringen af det strategiske kommunikationsarbejde er en udfordring for både virksomheder, organisationer og kommuner. Men hvorfor er det vigtigt, og hvad kan kommunerne lære af private virksomheder?

Den 24. april gæster Kresten Schultz-Jørgensen, ledelses- og kommunikationsrådgiver, forfatter og CEO i Oxymoron, KL’s netværk for kommunikationschefer.

Her vil han fortælle om styring, ledelse og organisering af kommunernes kommunikation og give sit bud på do’s and dont’s i en kommunal kontekst.

Vi har her bedt ham løfte sløret for nogle af sine pointer:

Hvorfor er det relevant for kommunerne at beskæftige sig med organiseringen af deres kommunikationsarbejde?

Det er desværre en klassisk situation, at kommunikationsarbejdet ikke er organiseret med klare strukturer og processer, som man ellers forventer det i andre fag. Det gælder måske allermest i de brancher og virksomhedstyper, hvor den strategiske kommunikation slet ikke anerkendes som en seriøs ledelsesdisciplin på linje med virksomhedens kerneaktiviteter.

Min erfaring er, at dette problem er størst dér, hvor virksomhedens kerneaktivitet er behæftet med en særlig faglighed, der kan være 'tæt' på kommunikation i sit DNA, fx et teater, et museum eller en medievirksomhed.

Her forholder man sig ikke altid strategisk og ledelsesmæssigt til kommunikation. Tingene skal bare ’virke’, og alle snakker derfor med om tingene. Det sætter klart nok de dygtige kommunikationsfolk under et betydeligt pres og er med til at sænke det samlede niveau ret dramatisk.

Hvad er de vigtigste do’s and dont’s, når man skal arbejde med organisering?

Skal det siges lidt kort, kan man tage udgangspunkt i tre elementer, der kan og bør være integreret i organiseringen af det væsentlige kommunikationsarbejde i alle virksomheder og organisationer – også kommuner:

Roller – hvem gør hvad? Workflow – i hvilken rækkefølge gør vi tingene? Faglighed – hvilken kvalitet er arbejdet præget af?

Hvad kan kommunerne lære af private virksomheders måde at arbejde med kommunikationsorganisering?

På engelsk har man to udtryk for ledelse: Leadership og management. Der er en tendens til, at management er ordet for ledelsen af den daglige drift, mens leadership handler om værdierne og visionerne.

Sondringen mellem management og lederskab er vigtig er kende i relation til al ledelse – men den er i særdeleshed væsentlig at forholde sig til i organiseringen af kommunikationsarbejdet.

Arbejdet skal kunne organiseres med strukturer og processer, som al management, men det ligger også i kommunikation, at vi er optaget af visioner, værdierne, de åbne og forhandlede løsninger.

Her kan kommunerne ofte lære af de private virksomheders mod til at sætte kommunikationschefen i spil som en 'fri' person, der må og skal tænke højt – og ikke bare eksekvere andres beslutninger.