09. august 2019

Hvis du vil skabe varig forandring hos din målgruppe, er svaret samskabelse

Det kræver tid, lydhørhed og vide rammer til at finde løsninger, hvis kommunen skal nå målgrupper, der er vanskelige at nå.

Sådan lyder det fra Birgitte Ravn Olesen, lektor på Roskilde Universitet, som er oplægsholder på årets Kommunikationsdøgn.

Kommunikationsdøgnet finder sted den 7. – 8. november i København.

Vi har her bedt hende svare på nogle spørgsmål.

Hvordan når man målgrupper, der er vanskelige at nå?

"Desværre har jeg ikke en opskrift på det. Borgere, som er på vagt, fordi de ikke har erfaring med, at der venter dem noget godt, er svære at få kontakt med.

Det kræver tid, vilje til at lytte og vide rammer til at finde løsninger. Til gengæld er der mulighed for at gøre en forskel for alvor, når det lykkes at kommunikere med denne målgruppe."

Hvad skal der til for at skabe varig forandring og forankring hos sin målgruppe?

"Det simple svar er samskabelse: To ligeværdige parter, kommunen og borgerne, skal samarbejde om, hvordan problemet skal forstås, og hvordan man kan arbejde med det. De to parter er pr. definition ikke ligeværdige. 

Forandring skabes ikke over-night. Der skal opbygges tillid!
Birgitte Ravn Olesen, lektor på RUC

Derfor har kommunen ansvar for at skabe rum for, at borgerne kan bidrage og få betydning i den fælles proces.

Forandring skabes ikke over-night. Der skal opbygges tillid! Det tager tid, og det kræver, at man som medarbejder har fået et handlerum, så man faktisk kan komme borgerne i møde."

Hvad er forskellen på deltagelse og samskabelse?

"Deltagelse sker, når borgerne inviteres til at bidrage inden for en i forvejen fastlagt ramme. Kommunens folk vil tit have en ide om, hvad problemet er, og hvilke løsningsmuligheder der kan arbejdes med. Det kan være, at kommunen ser behov for flere idrætsaktiviteter, borgerne inviteres så til at komme med forslag til, hvilke aktiviteter, det kan være, og hvor de skal placeres.

Ofte vil der være mere fokus på processen end på produktet.
Birgitte Ravn Olesen, lektor på RUC

Samskabelse er, når kommunens medarbejdere og borgere arbejder sammen om at udforske problemer og løsninger. Ofte vil der være mere fokus på processen end på produktet.

Et første møde vil fx handle om spørgsmålet ”hvilke problemer har vi i vores lokalområde, som vi gerne vil gøre noget ved?”.

Alle svar er relevante, ”vi taler ikke sammen, når vi ikke længere mødes i den nedlagte Netto-butik”, og ”jeg bliver bekymret, når jeg ikke har set min nabo i mere end en måned, men man vil jo ikke blande sig” og ”jeg er fandme træt af, at jeg hele tiden skifter kontaktperson”. Vi kommer ret langt væk fra forestillingen om, at det er et behov for idrætsaktiviteter, der er mest presserende."

Hvordan bør det afspejle sig i kommunernes kommunikation, at de ønsker at samskabe?

"Kommunens kommunikationsmedarbejdere skal være dygtige facilitatorer. De skal kunne skabe processer, som borgerne har lyst til at være en del af.

Kommunens kommunikationsmedarbejdere skal være dygtige facilitatorer.
Birgitte Ravn Olesen, lektor på RUC

Mit bud er ikke, at man skal samskabe om alt. Nogle budskaber skal kommunikeres top-down, nogle kræver deltagelse i form af indholdsudfyldning af rammer.

Når det er relevant at samskabe med borgere, så skal man gøre det ordentligt.

Det kræver, at man prioriterer tid til processer, hvor borgerne kommer til orde allerede i problemformuleringsfasen, og har øje for, hvornår kommunale logikker og professionelle ’taget-for-givetheder’ gør, at man ikke lytter tilstrækkeligt respektfuldt og konstruktivt til borgernes stemmer."