27. februar 2019

Forstå dine brugere og drop alt andet

Den effektive webstrategi er hverken til for chefen eller den politiske ledelse – men for brugerne. Og så optræder den mere i Excel-form end som flerårig plan i ringbind. Sådan lyder det fra Mads Vad Kristensen, der holder oplæg for KL's netværk for web- og digitaliseringsmedarbejdere i marts.

Webstrategier skal ikke være store forkromede planer, der er svære at omsætte til praksis. Den effektive webstrategi skal være tæt på modtagerens behov og afsenderens dagligdag.

I hvert fald hvis det står til Mads Vad Kristensen, kontaktdirektør hos Peytz & co. og forfatter til bogen Den effektive digitale strategi (2018).

KL’s netværk for web- og digitaliseringsmedarbejdere mødes første gang i 2019 den 13. marts i København og den 14. marts i Vejle. Og her kommer Mads med konkrete tips og tricks til at komme i gang med en webstrategi i en travl hverdag.

Indtil da har vi bedt ham svare på et par spørgsmål:

Hvordan laver man en effektiv webstrategi?

”En effektiv webstrategi handler dybest set om tilvalg og – især – fravalg.

Alt for mange strategier er kendetegnet ved at være tunge, ufleksible og med en ambition om at ville alt uden at investere de nødvendige ressourcer og ofte også i total mangel på forståelse for, hvem det egentlig er derude på den anden side af skærmen, den skal komme til gavn.

Forståelsen for vores brugere, deres behov og deres forudsætninger for at kunne tilegne sig information og viden. Den er afgørende for, om det arbejde vi i sidste ende lægger i vores websites betragtes som værdifuldt eller ej
Mads Vad Kristensen, kontaktdirektør hos Peytz & co.

Det gør, at vi giver op, så snart snakken falder på strategi. Og det er synd. For det at have en strategi er fundamentalt godt, fordi det kan sætte en retning og skabe et fokus på de ting, vi skal gøre, og hvorfor vi skal gøre dem. Og dermed også nok så vigtigt på, hvad vi ikke skal gøre.

Med alle de muligheder og opgaver, der ligger på skrivebordene rundt omkring, er alene det at kunne sortere nogle af opgaverne fra, fordi de ikke er relevante for strategien, en befrielse.

I stedet kan vi så bruge energien på den anden del af det, der gør en effektiv webstrategi: Forståelsen for vores brugere, deres behov og deres forudsætninger for at kunne tilegne sig information og viden. Den er afgørende for, om det arbejde vi i sidste ende lægger i vores websites betragtes som værdifuldt eller ej, og vi kan svare bekræftende på, at det vi laver, rent faktisk også giver mening.

Så kort fortalt laver man en effektiv webstrategi ved at forstå sine brugere og deres behov og så gå fokuseret efter at løse disse bedst muligt – og mere eller mindre droppe alt andet.”

Hvilke faldgruber er der?

”Den første faldgrube, når man skal arbejde med at udvikle en webstrategi, er, at der som udgangspunkt er meget få, der har lyst til at investere energi, tid og penge på at lave en. Simpelthen fordi sporene skræmmer fra tidligere forsøg, der alle gode intentioner til trods er løbet ud i sandet og endt med en rapport eller et ringbind, ingen nogensinde kigger i.

Så udgangspunktet for at komme i gang er svært i sig selv og kræver, at man får accept for, at det ikke er det at have en strategi som sådan, der er en dårlig idé. Men at det mere har været måden, det har været grebet an på tidligere, der har været uhensigtsmæssig. Og at folk derfor bør give det et forsøg mere – og bruge både den tid og de penge, der skal til, for at man kan lave et fornuftigt stykke arbejde.

Det, man for alt i verden ikke må, er at lade sig forblænde af enten teknologi i sig selv, det de andre gør, eller det, en chef mener, er det rigtige at gøre – fordi vedkommende bare mener det.
Mads Vad Kristensen, kontaktdirektør hos Peytz & co.

Der kommer vi til den anden faldgrube: At man glemmer, hvem det er, man laver strategien for. For nej, det er ikke for chefen eller den politiske ledelse. Det er i sidste ende for borgerne – brugerne derude – som gerne skulle opleve, at den strategi, der bliver lavet, tilgodeser deres behov for information og viden.

Det kræver, at de inddrages i projektet, og at man rent faktisk sætter tid af til at lære dem og deres behov mere at kende. For jo mere, man gør det, jo nemmere er det at lægge den åbenlyst effektive digitale strategi med mindst mulig indsats og størst mulig sandsynlighed for, den kan eksekveres og vil lykkes.

Det, man for alt i verden ikke må, er at lade sig forblænde af enten teknologi i sig selv, det de andre gør, eller det, en chef mener, er det rigtige at gøre – fordi vedkommende bare mener det. Det er den glatteste vej mod en strategi, der ender galt”.

Hvordan får man webstrategien til at leve i kommunen?

”Ved at se på hvordan man får strategien til at dø. For det kender vi alt til: En meget overordnet plan, lidt uklar de fleste steder og samlet i et fint ringbind, der egner sig glimrende til at stå på en hylde og samle støv. Strategien, der får liv, gør alt det modsatte:

I virkeligheden handler det om at bryde strategien ned i spiselige bidder, som den enkelte medarbejder kan se fornuften med og kan se sig selv eksekvere indenfor egen komfort-zone. 
Mads Vad Kristensen, kontaktdirektør hos Peytz & co.

Den er konkret og målrettet på, hvad det er, den vil opnå, og hvordan vi holder styr på, hvor godt eller mindre godt det går. Den anviser helt konkrete arbejdsopgaver i respekt for de opgaver, som de medarbejdere, der skal eksekvere strategien, allerede sidder og arbejder med. Og den optræder mere i Excel-form som prioriterede opgaver med vægtninger af vigtighed m.m. end som en flerårig plan i et ringbind.

I virkeligheden handler det om at bryde strategien ned i spiselige bidder, som den enkelte medarbejder kan se fornuften med og kan se sig selv eksekvere indenfor egen komfort-zone. Det sammen med transparens omkring retning, mål og status sikrer de optimale betingelser for webstrategiens liv fremadrettet.”