19. november 2018

Nye sanktionsregler er godt for både borgernes retssikkerhed og kommunernes administration

KL er tilfreds med ny aftale om sanktionsregler for modtagere af uddannelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp. Reglerne er i dag alt for svære for borgerne at forstå og for kommunerne at administrere.

Ny politisk aftale om forenkling af sanktioner på beskæftigelsesområdet

Et flertal i Folketinget har netop indgået en aftale om nye sanktionsregler for modtagere af uddannelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp. Aftalen ligner i høj grad den model, som KL foreslog i sit udspil på området sidste år. Bl.a. reduceres antallet af sanktionssatser til 4 mod de 80 satser, der er i dag.

”Sanktionsreglerne er i dag alt for komplicerede. Borgerne forstår dem ikke, og kommunerne har svært ved at administrere efter dem. Derfor er det rigtig godt, at et flertal i Folketinget har lyttet til os og vil sikre, at reglerne bliver nemmere at følge og forstå,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg og fortsætter:

”Borgerne skal stå rådighed for arbejdsmarkedet og møde op til de tilbud, som de får – om det så er jobtilbud eller aktiveringstilbud. Det kan der ikke være tvivl om. Men når man kan blive mødt med sanktioner for udeblivelse, skal reglerne også sidde lige i øjet, så der ikke er tvivl om,  hvilke krav der stilles til en – og hvilke handlemuligheder kommunen har. Den præcision har vi i den grad savnet.”

Vi skal sikre læring på tværs af kommunerne

Med aftalen forenkles vejledningen om sanktioner, så det bliver lettere at forstå for borgeren og samtidig giver kommunerne bedre mulighed for at skrive enkle breve til borgerne. Det vil styrke borgernes retssikkerhed. En andet vigtigt element er bedre mulighed for hurtigt at følge op på de lediges jobsøgning og sanktionere, hvis ikke der er søgt de aftale job. Det kan være med til at styrke de lediges rådighed.

Folketinget lægger op til at følge den kommunale sanktionspraksis tæt.

”Det ser vi naturligvis frem til at drøfte med Beskæftigelsesministeriet. Det er vigtigt, at det sker på en måde, som sikrer læring på tværs af kommunerne, så vi i fællesskab kan styrke den kommunale sanktionspraksis.”

 

Læs mere om KL's foreslag til en ny sanktionsmodel for kontanthjælpsmodtagere