Gå til hovedindhold
Nyhed
Klima
Teknik og miljø

KMT24 - Præsentation af Fremtidsværksted 1 – Kommunale forsyninger som drivkraft i den grønne omstilling

I forbindelse med dette års KL’s Klima & Miljø Topmøde, vil der i løbet af fredagen blive afholdt Fremtidsværksteder. Fremtidsværkstederne sætter fokus på de komplekse klima- og miljøpolitiske udfordringer, som vi står overfor, nu og i fremtiden.

27. feb. 2024

Indhold

  Fremtidsværksteder: Kommunale forsyninger som drivkraft i den grønne omstilling 

  I forbindelse med dette års KL’s Klima & Miljø Topmøde, vil der i løbet af fredagen blive afholdt Fremtidsværksteder. Fremtidsværkstederne sætter fokus på de komplekse klima- og miljøpolitiske udfordringer, som vi står overfor, nu og i fremtiden.


  I en tid, hvor klimaforandringer stiller krav om hurtig og effektiv handling, er de kommunale forsyningstjenester en vigtig aktør for den grønne omstilling. Med ansvar for centrale opgaver såsom affaldshåndtering, fjernvarme, vand- og spildevandsforsyning, er forsyningstjenester afgørende i bestræbelserne på at skabe et mere bæredygtigt samfund. Udfordringerne er mange og komplekse, fra behovet for klimatilpasning til stigende forventninger om genanvendelse og ambitiøse mål for udfasning af fossile brændstoffer i opvarmning af boliger.


  Den grønne omstilling kræver mere end blot vilje; den kræver en transformation af eksisterende strukturer og processer. For de kommunale forsyningsselskaber indebærer dette en forpligtelse til at innovere og implementere bæredygtige løsninger. Spørgsmålet er, hvordan fremtidens kommunale forsyningstjenester vil se ud og hvilke krav dette stiller til kommunernes rolle som ejere.


  Fremtidens forsyningstjenester skal være agile og i stand til at integrere nye teknologier, der kan reducere miljøpåvirkningen og fremme en cirkulær økonomi. Dette inkluderer effektive metoder til affaldssortering, genanvendelse, samt udviklingen af fjernvarmesystemer, der kan udnytte lokale og vedvarende energikilder.


  Som ejere af forsyningsselskaber har kommunerne mulighed for at bruge ejerstrategier aktivt og sætte skub i den omstilling forsyningsselskaber står overfor. Sessionen sætter fokus på spørgsmål om, hvordan fremtidens kommunale forsyninger ser ud, samt hvilke krav det stiller til kommunerne som ejere.  

  KL's Klima & Miljø Topmøde 2024 – Natur og klima i samspil

  Årets KL’s Klima & Miljø Topmøde i København den 11. – 12. april. Temaet er Natur og klima i samspil.

  Klimakrisen og biodiversitetskrisen oplever vi blandt andet om oversvømmelser, stigende temperaturer, iltsvind langs danske kyster og truede arter. Den presserende mangel på plads og ressourcer til at håndtere disse udfordringer er åbenlys. I 2024 vil KL’s Klima & Miljø Topmøde adressere de komplekse dilemmaer, udfordringer og muligheder, der opstår som følge af disse kriser. Konferencen vil undersøge kommunernes rolle og potentiale for at identificere lokale løsninger samt drøfte, hvordan klima og natur kan fremmes samtidig.

  KL’s Klima & Miljø Topmøde er KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. KL’s Klima- og Miljøudvalg byder som værter for topmødet op til politisk dialog, debat og videndeling. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

   Læs mere om programmet og tilmeld dig her

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Julie Bülow Appelqvist

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3294

  E-mail: jbap@kl.dk

  Konsulent

  Thea Fisker

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3203

  E-mail: thfi@kl.dk