Gå til hovedindhold
Nyhed
Klima
Teknik og miljø

KMT24 - Præsentation af Dilemmasession 2 – Fører alle veje til grøn strøm?

I forbindelse med dette års KL’s Klima & Miljø Topmøde, vil der blive afholdt en række dilemmasessioner i løbet af torsdagen på topmødet. Dilemmasessionerne sætter fokus på de komplekse klima- og miljøpolitiske udfordringer, som vi står overfor, og inviterer til refleksion og debat om vejen frem mod et mere bæredygtigt samfund.

12. mar. 2024

Indhold

  "Fører alle veje til grøn strøm?"

  En af disse sessioner har titlen "Fører alle veje til grøn strøm?". Her dykker vi ned i den ambitiøse vision om en generel elektrificering af vores samfund. Med en målsætning om at firedoble elproduktionen fra vindmøller og solceller på land inden 2030, står Danmark over for en historisk udfordring. Denne transformation kræver, at vi tænker nyt i forhold til, hvordan vi som samfund producerer og forbruger energi og ikke mindst, hvordan vi styrker samarbejdet på tværs af sektorer, aktører og forvaltningsniveauer.


  I efteråret 2023 blev et bredt flertal i Folketinget enige om en aftale, der sætter rammen for statens engagement i store energiparker på land. Dette initiativ markerer en vigtig milepæl i den grønne omstilling, men rejser samtidig spørgsmål om, hvordan staten og kommunerne bedst kan samarbejde om at realisere disse ambitiøse projekter. Kan de statslige energiparker alene gøre en forskel i det store billede, eller kræver det en mere holistisk tilgang, der inddrager lokale energiprojekter og borgerinddragelse for at sikre den nødvendige lokale opbakning?


  Yderligere er der spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at lokalsamfundet bliver sig hørt og inddraget i planlægningsprocesserne for de store energiprojekter. Den Lokale opbakning er helt afgørende, hvis de vedvarede energiprojekter skal blive en succes, men hvordan balancerer vi dette med de nationale mål, og den hastighed, hvormed vi skal gennemføre den grønne omstilling?


  Endelig står vi over for det ultimative spørgsmål: Hvad skal der til for at nå i mål med de politiske målsætninger for VE på land? Kræver det nye partnerskaber, investeringer eller teknologier? Og hvilken rolle spiller henholdsvis kommunen, staten og opstilleren ift. at sikre borgerinddragelsen og lokalsamfundenes engagement i denne proces?

  KL's Klima & Miljø Topmøde 2024 – Natur og klima i samspil

  Årets KL’s Klima & Miljø Topmøde i København den 11. – 12. april. Temaet er Natur og klima i samspil.

  Klimakrisen og biodiversitetskrisen oplever vi blandt andet om oversvømmelser, stigende temperaturer, iltsvind langs danske kyster og truede arter. Den presserende mangel på plads og ressourcer til at håndtere disse udfordringer er åbenlys. I 2024 vil KL’s Klima & Miljø Topmøde adressere de komplekse dilemmaer, udfordringer og muligheder, der opstår som følge af disse kriser. Konferencen vil undersøge kommunernes rolle og potentiale for at identificere lokale løsninger samt drøfte, hvordan klima og natur kan fremmes samtidig.

  KL’s Klima & Miljø Topmøde er KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. KL’s Klima- og Miljøudvalg byder som værter for topmødet op til politisk dialog, debat og videndeling. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

   Læs mere om programmet og tilmeld dig her

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Jesper Albér Madvig

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3523

  E-mail: jema@kl.dk