Gå til hovedindhold
Nyhed
Klima
Teknik og miljø

KMT24 - Præsentation af Dilemmasession 1 – Forandringernes pris - Klimatilpasning ved kysterne

Verdenshavene stiger, og vi oplever oftere stormfloder. Dette fører til vigtige spørgsmål: Hvor skal vi bo, hvad skal vi beskytte, og hvem skal betale? Vi er nødt til at tage stilling til udviklingen af vores kystbyer, land-brug og infrastruktur. Kommunernes fysiske planlægning er et væsentligt redskab, der kan sammenkoble udfordringer og potentielle løsninger. Men hvordan gør man det effektivt?

21. feb. 2024
Trappe ned til strand

Indhold

  Dilemmasession – Forandringernes pris - Klimatilpasning ved kysterne

  Dilemmasession – Forandringernes pris – Klimatilpasning ved kysterne

  I forbindelse med dette års KL’s Klima & Miljø Topmøde, vil der blive afholdt dilemmasessioner i løbet af torsdagen på topmødet. Disse sessioner sætter fokus på de komplekse klima- og miljøpolitiske udfordringer, vi står overfor, og en af højdepunkterne vil være sessionen "Forandringernes pris – Klimatilpasning ved kysterne."

  Med stigende verdenshave og hyppigere stormfloder, står Danmark overfor afgørende spørgsmål vedrørende fremtiden for vores kystbyer, landbrug, og infrastruktur. Spørgsmål som "Hvor skal vi bo?", "Hvad skal vi beskytte?" og "Hvem skal betale?" er centrale for debatten. Dette dilemma kræver nøje overvejelser om, hvordan vi bedst muligt kan tilpasse os de kommende ændringer.

  Sessionen vil dykke ned i kommunernes rolle i fysisk planlægning som et essentielt værktøj til at binde udfordringerne sammen med potentielle løsninger. Der vil blive undersøgt forskellige løsningsmuligheder, der kan implementeres på kommunalt niveau, og diskussionen vil berøre, hvilken pris samfundet, borgerne, og kommunerne potentielt skal betale for disse tilpasninger.

  Blandt oplægsholderne finder vi Bent Alminde, der vil belyse, hvordan borgerne kan organisere sig i digelag for at deles om projektet og betalingen, samt Lisbet Wolters, som vil tale om, hvordan kommuneplanen styrer en langtidsholdbar udvikling. Der bliver god tid til dialog mellem oplægsholderne og deltagerne, med mulighed for at byde ind med forslag og synspunkter. 

  KL's tilgang til disse dilemmaer er baseret på nytteprincippet – ideen om, at den, der drager nytte, også bør være den, der betaler. Samtidig anerkendes det, at visse udfordringer er så overvældende, at de kræver offentlig styring og finansiering. Tilfældet med vand- og spildevandsforvaltning, hvor kollektive løsninger og finansiering har vist sig effektive, vil også blive diskuteret som et eksempel på, hvordan kollektive tilgange kan være gavnlige i visse situationer.

  Sessionen vil blive en platform for en levende og nødvendig debat om, hvordan Danmark bedst kan navigere i de udfordringer og muligheder, der ligger i klimatilpasningen ved vores kyster.

  KL's Klima & Miljø Topmøde 2024 – Natur og klima i samspil

  Årets KL’s Klima & Miljø Topmøde i København den 11. – 12. april. Temaet er Natur og klima i samspil.

  Klimakrisen og biodiversitetskrisen oplever vi blandt andet om oversvømmelser, stigende temperaturer, iltsvind langs danske kyster og truede arter. Den presserende mangel på plads og ressourcer til at håndtere disse udfordringer er åbenlys. I 2024 vil KL’s Klima & Miljø Topmøde adressere de komplekse dilemmaer, udfordringer og muligheder, der opstår som følge af disse kriser. Konferencen vil undersøge kommunernes rolle og potentiale for at identificere lokale løsninger samt drøfte, hvordan klima og natur kan fremmes samtidig.

  KL’s Klima & Miljø Topmøde er KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. KL’s Klima- og Miljøudvalg byder som værter for topmødet op til politisk dialog, debat og videndeling. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

   Læs mere om programmet og tilmeld dig her

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lars Kaalund

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3753

  E-mail: laka@kl.dk