Gå til hovedindhold
Nyhed
Klima
Teknik og miljø

Klima og Miljø topmøde ’24: Kan byernes grønne områder også rumme biodiversitet?

Kan byens grønne områder tjene flere formål? Det er et spørgsmål kommunerne i stigende grad støder på. Byerne vokser og med fortætningsstrategier udnytter vi i stigende grad de ledige arealer. Men de grønne arealer i byerne er begrænset og vi skal der derfor indtænke flere dagsordner i udviklingen af dem.

02. apr. 2024

Indhold

  De grønne områders flere formål

  Vi står overfor en klima-, natur- og biodiversitetskrise. På Klima- og Miljøtopmødet afholdes der om fredagen fremtidsværksteder, som vil zoome ind på konkrete og innovative løsninger. Formålet med ”Byens grønne områder – Kan de tjene flere formål?” er at sætte fokus på dilemmaer i prioriteringen af indsatser i byplanlægning og de grønne områder.

  Fodboldbaner, stier og legepladser bidrager til at fremme deres muligheder for et aktivt og sundt liv. Men hvordan kan kommunalbestyrelsen leve op til bybefolkningens ønske om adgang til rekreative arealer som en del af et attraktivt hverdagsliv? Og samtidig være en aktiv aktør i løsningen af klima-, natur- og biodiversitetskrisen? Og kan de grønne lommer gå hånd i hånd med behovet for at håndtere øgede vandmængder og temperere byerne, når de rammes af hedebølger? Kan områderne designes, så de tjener flere formål – eller er vi nødt til at prioritere?

  Det er blandt andet nogle af de spørgsmål som rejses på fremtidsværkstedet. Her vil du kunne møde Malene Freudendal-Pedersen, professor i byplanlægning ved Aalborg Universitet, som er aktuel med publikationen "15-minutters-byen i dansk kontekst". Malene vil dele viden om planlægningskonceptet "15-minutters-byen", der giver mulighed for at integrere flere problemstillinger. Carsten Rahbek, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet, vil udfolde, hvordan byens grønne arealer kan bidrage til øget biodiversitet, og hvilke krav det stiller til den strategiske planlægning.

  KL's Klima & Miljø Topmøde 2024 – Natur og klima i samspil

  Årets KL’s Klima & Miljø Topmøde i København den 11. – 12. april. Temaet er Natur og klima i samspil.

  Klimakrisen og biodiversitetskrisen oplever vi blandt andet om oversvømmelser, stigende temperaturer, iltsvind langs danske kyster og truede arter. Den presserende mangel på plads og ressourcer til at håndtere disse udfordringer er åbenlys. I 2024 vil KL’s Klima & Miljø Topmøde adressere de komplekse dilemmaer, udfordringer og muligheder, der opstår som følge af disse kriser. Konferencen vil undersøge kommunernes rolle og potentiale for at identificere lokale løsninger samt drøfte, hvordan klima og natur kan fremmes samtidig.

  KL’s Klima & Miljø Topmøde er KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. KL’s Klima- og Miljøudvalg byder som værter for topmødet op til politisk dialog, debat og videndeling. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

   Læs mere om programmet og tilmeld dig her

  Kontakt

  Konsulent

  Lukas Torp

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3760

  E-mail: luto@kl.dk

  Specialkonsulent

  Kit Jørgensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3442

  E-mail: kitj@kl.dk