08. februar 2019

Pædagogdimensionering 2019

KKR Syddanmark har besluttet, at øge pædagogdimensionering en smule, for at imødekomme fremtidig efterspørgsel.

KKR Syddanmark skal, sammen med regionsrådet, give indstilling til Undervisnings- og Forskningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i Syddanmark for studieåret 2018-2019 samt fordelingen på specialeretninger.

KKR Syddanmark besluttede følgende:

  • Det samlede antal uddannelsespladser på 1.100 pladser forøges med 2 pct.
  • Fordelingen mellem de tre specialeretninger ændres en smule
    • Dagtilbudspædagogik: 42 pct.
    • Social- og specialpædagogisk: fra 38 til 39 pct.
    • Skole- og fritidspædagogik: Fra 20 til 19 pct.