08. februar 2019

Nyt erhvervsfremmesystem

Den nye lov om erhvervsfremme fører en del ændringer med sig, herunder behov for nye strategier og samarbejder. KKR Syddanmark har derfor drøftet, hvordan KKR stiller sig i dette landskab.

I Syddanmark er Væksthus Syddanmark omdannet til Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland. Med loven har de nye erhvervshuse samtidig fået en bredere målgruppe, nemlig alle små og mellemstore virksomheder. Du kan læse mere om erhvervshusene her: https://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk

KKR Syddanmark er klar til at varetage en styrende rolle i forhold til erhvervshusene via årlige resultatkontrakter, og skal ligeledes inddrages i erhvervshusenes bidrag til den nationale erhvervsfremmestrategi for 2020 og frem. Derfor har KKR Syddanmark aftalt en proces for, hvordan KKR Syddanmark kan spille ind i strategiformuleringen. I den forbindelse bliver der i det tidlige forår arrangeret en række workshops, hvor en bred målgruppe får mulighed for at præge arbejdet med formulering af indspil til den nationale strategi.

KKR Syddanmark har desuden besluttet, at følge udviklingen på erhvervsområdet særlig tæt i 2019.