08. februar 2019

KKR Syddanmarks høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

KKR Syddanmark har valgt at sende et høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023. I høringssvaret lægges der vægt på, at Sundhedsaftalen skaber et solidt fundament for det fremtidige tværsektorielle samarbejde i Syddanmark. Samtidig peger KKR Syddanmark på enkelte præciseringer i aftalen.

KKR Syddanmark bakker i sit høringssvar op om det grundige arbejde, der ligger bag Sundhedsaftalen. Det er et godt bidrag til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner.

I høringssvaret præciserer KKR Syddanmark behovet for et større fokus på ensomme ældre i aftalen samt en tydeligere prioritering af samarbejder med almen praksis.

Disse præciseringer samt det øvrige aftaleindhold spiller godt sammen med den række fælleskommunale sundhedspolitiske visioner som KKR Syddanmark vedtog tilbage i 2016. Med visionspapiret ”KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025”, tager KKR Syddanmark afsæt i et fælles styrende borgerperspektiv og giver et bud på en ambitiøs retning med overordnede mål, prioriterede indsatsområder og en fælles tilgang til udviklingen af et endnu stærkere borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen: Borgeren skal spille en langt større grad end i dag opleve et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som de selv er en aktiv del af.

Læs mere om visionerne her: https://faelleskommunalsundhed.dk/wp-content/uploads/2016/10/KKR-Syddanmarks-sundhedspolitiske-visioner-1.pdf