27. juni 2019

Nyhedsbrev KKR Syddanmark juni 2019

KKR Syddanmark afholdt møde den 21. juni 2019. På mødet drøftede KKR Syddanmark status på nyt erhvervsfremmesystem og de regionale erhvervsfremmestrategier, temadrøftelse om handlingsorienterede klimaplaner, fordeling af flygtningetallet 2020 samt fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021.

Møde i KKR Syddanmark den 21. juni 2019

På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet:

  • Status på nyt erhvervsfremmesystem og de regionale erhvervsfremmestrategier
  • Temadrøftelse om handlingsorienterede klimaplaner
  • Fordeling af flygtningetallet 2020   
  • Fordeling af SOSU-dimensionering 2020-2021

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Syddanmark den 21. juni 2019 (pdf).

SOSU-dimensionering 2020

KKR Syddanmark har besluttet at følge KL's fordelingsnøgle for SOSU-dimensioneringen for 2020 i de syddanske kommuner.

I februar 2019 lavede parterne på det offentlige arbejdsmarked en toårig praktikpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen imødekommer kommunernes behov for, at der også i fremtiden kan uddannes tilstrækkeligt social- og sundhedspersonale til ældre- og sundhedsområdet.

Aftalen skal ses i forlængelse af OK18-rekrutteringspuljen og det løbende arbejde med KL's handleplan "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren", hvor kommunerne har taget et stort ansvar og fundet konkrete løsninger på rekrutteringssituationen.

Aftalen indeholder blandt andet et løft på ca. 30 pct. af antallet af praktikpladser, at kommunerne overtager det fulde arbejdsgiveransvar for social- og sundhedsassistenteleverne fra 1. januar 2020 og et mål for reduktion af frafald.

Ansvaret for fordeling af praktikpladserne ligger hos KKR. KL har lavet en overordnet fordelingsnøgle til brug for fordelingen.

KKR Syddanmark kunne på sit seneste møde i juni godkende forslaget fra KL.

Fordelingen kan ses her:

 

SOSU-hjælpere

SOSU-assistenter

 

2019

2020-2021

2019

2020-2021

Middelfart

16

22

22

42

Assens

18

25

26

49

Faaborg-Midtfyn

24

32

33

62

Kerteminde

11

15

15

29

Nyborg

14

20

20

38

Odense

75

100

106

189

Svendborg

26

36

36

68

Nordfyns

13

18

18

34

Langeland

7

10

11

21

Ærø

4

6

5

11

Haderslev

25

34

34

65

Billund

11

15

15

28

Sønderborg

34

47

48

91

Tønder

18

25

25

47

Esbjerg

47

63

66

121

Fanø

2

3

2

4

Varde

22

30

31

58

Vejen

18

25

26

48

Aabenraa

26

36

37

68

Fredericia

21

29

30

55

Kolding

36

48

49

90

Vejle

43

58

62

113

Total

511

697

717

1331

Fordeling af flygtninge 2020

KKR Syddanmark har besluttet at følge Udlændingestyrelsens forslag til det antal flygtninge, som forventes at blive boligplaceret i Syddanmark i 2020.

KKR tager hvert år stilling til fordeling af det antal flygtninge, som forventes at komme til Syddanmark. I 2020 skal der samlet fordeles 600 personer i Danmark, hvoraf 170 skal fordeles i Syddanmark.

Oversigten kan ses her:

Region Syddanmark

 

410 Middelfart

9

420 Assens

7

430 Faaborg-Midtfyn

10

440 Kerteminde

0

450 Nyborg

7

461 Odense

1

479 Svendborg

14

480 Nordfyns

10

482 Langeland

5

492 Ærø

1

510 Haderslev

16

530 Billund

5

540 Sønderborg

5

550 Tønder

7

561 Esbjerg

16

563 Fanø

1

573 Varde

16

575 Vejen

9

580 Aabenraa

8

607 Fredericia

5

621 Kolding

6

630 Vejle

12

Region Syddanmark i alt

170

Klimatosser i Syddanmark

KKR Syddanmark har på sit seneste møde i juni drøftet klimatilpasninger og klimareduktioner. Drøftelsen tog afsæt i oplæg fra Vejle og Middelfart. Her hørte KKR Syddanmarks medlemmer om to konkrete bidrag til klimadebatten.

Kommunerne i Syddanmark har stort fokus på klimatilpasning og reduktion af klimabelastninger. Med strategiske handleplaner arbejder kommunerne med konkrete løsninger i samarbejde med civilsamfundet.

Vejle og Middelfart er blandt de 20 danske kommuner, som skal udvikle ambitiøse klimaplaner med inspiration fra verdens største byer. Kommunerne er udvalgt til Realdanias DK2020-klimaprojekt med det formål at bringe Danmark i front med implementeringen af Parisaftalens mål fra 2015. Også Assens, Fredericia og Sønderborg er udvalgt til klimaprojektet.

KKR Syddanmark drøftede kommunernes muligheder for på tværs at bidrage til at nedbringe og forebygge klimabelastning. Der var enighed om, at den nationale lovgivning bør synliggøre kommunernes ansvar og rolle fremadrettet. KKR Syddanmarks formandskab vil derfor tage sagen op med KL og kollegerne i de andre KKR.

Syddanske styrkepositioner

De to syddanske erhvervshuse har arbejdet med de regionale kapitler til den nationale erhvervsfremmestrategi. Bidragene er nu klar til drøftelse hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Den endelige strategi forventes godkendt i november.

KKR Syddanmark har på sit møde i juni drøftet de regionale bidrag.

Strategien skaber et fundament for, at virksomhederne kan øge deres muligheder for at styrke deres konkurrenceevne, produktivitet og øge beskæftigelsen i enten egen virksomhed eller hos deres underleverandører.

Strategien skal sætte en ramme for, hvordan de regionale styrker kan møde de regionale udfordringer, som står i vejen for en gunstig vækst og udvikling. Her er Syddanmark særligt udfordret af den demografiske udvikling - færre børn, flere ældre samt af, at kompetencer (særligt unge og højtuddannede) forsvinder ud af regionen.

Styrkepositioner

Erhvervshusene Sydjylland og Fyn peger på en række specialiserede styrkepositioner. Det er stærke styrkepositioner, der dels fokuserer på vækst og udvikling inden for specifikke områder og samtidig tager højde for, at erhvervslivet er mangfoldigt og dynamisk.

Erhvervshusene peger hver især på en række styrkepositioner, som samlet set er: Turisme, energi & offshore, transport & logistik, fødevarer, industriel produktion, robotter & droner, det maritime, bæredygtigt byggeri, velfærdsteknologi.

Tværgående temaer

Erhvervshusene fremhæver i deres regionale bidrag også en række tværgående temaer, som alle kan understøtte alle brancher: cirkulær økonomi & bæredygtighed, digitalisering & automatisering, kvalificeret arbejdskraft, brobygning fra vidensmiljøer, vækstiværksætteri, eksport & internationalisering, ledelse og design.

KKR bakker op

KKR Syddanmark bakker op om bidragene fra de to erhvervshuse. Dog blev der sendt en opfordring til bestyrelsen for det sydjyske erhvervshus om at se på yderligere styrkepositioner.

Generelt ser KKR Syddanmark, at der er brug for et fortsat stærkt samarbejde på tværs af erhvervshuse og af kommuner.

×

Log ind