20. december 2018

Julehilsen fra KKR Syddanmark

Julehilsen fra KKR Syddanmarks formandskab, HP Geil og Johannes Lundsfryd Jensen

Kære alle

Temperaturen falder, og mørket tager til. Byerne pyntes, kakaoen varmes, og hyggen sænker sig. Der er ingen tvivl om, at julen er på vej. Julen er en god anledning til eftertænksomhed og gøre status over året, der er gået.

På erhvervsområdet har vi haft travlt. Den nye erhvervsfremmereform medfører store forandringer og har krævet meget arbejde. Vi er nu klar til at starte det nye år med to nye erhvervshuse i Syddanmark. Et i Haderslev og et i Odense. Vi er meget tilfredse med resultatet og ser frem til et stærkt samarbejde om vækst og udvikling i vores region. Sundhed fylder mere og mere for kommunerne. I sundhedskoordinationsudvalget er der arbejdet hårdt for at lande en sundhedsaftale, som skal dække 2019-2023. KKR er repræsenteret i udvalget, og aftalen vil blive behandlet af KKR i det nye år. Også i praksisplanudvalget kvitteres der for en flot indsats for at styrke samarbejdet mellem de almen praktiserende læger og kommunerne. Derudover har vi taget imod en særlig uddannelse for sygeplejersker i borgernær sygepleje. I takt med, at øget behandling skal ske i borgerens eget hjem, er det besluttet, at KKR skal have ansvaret for udviklingen af denne nye uddannelse. Arbejdet er gjort, første hold er klart, og vi glæder os til at følge uddannelsen i det nye år.

De fem KKR afsluttede før sommerferien opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institutioner og –skoler for de kommende udbud af forberedende grunduddannelse. Derudover har kommunalbestyrelserne i sensommeren skullet udpege medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser. Det blev en langvarig proces, men vi er glade for, den kom i mål til sidst.

I sagen om kattegatforbindelse viste KKR Syd sig også som et effektivt redskab til politiske drøftelser på tværs af kommunerne. På vegne af Regionen og de syddanske kommuner holdt formandskabet for KKR Syddanmark og formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose, et møde med transportministeren 13. september for at skabe fornyet opmærksomhed om de mange gode syddanske infrastrukturprojekter.

På det specialiserede socialområde har vi fået godkendt Rammeaftale for 2019-2020. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I aftalen er der lagt vægt på øget fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet, samt på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Det har været et spændende og indholdsrigt år for KKR Syddanmark, og vi har fået en god start på en ny valgperiode. Der skal derfor lyde en stor tak til alle KKR's medlemmer, til de fælleskommunale sekretariater, til vores direktørfora, til Regionsrådet, til de udpegede i diverse råd og udvalg og til alle jer, der arbejder hårdt for at gøre Syddanmark til et dejligt sted at leve for vores borgere og virksomheder.

Glædelig jul og godt nytår!

Vi ser frem til et nyt spændende 2019.

De bedste julehilsener fra KKR Syddanmarks formandskab,

HP Geil og Johannes Lundsfryd Jensen

×

Log ind