11. februar 2019

Fastsættelse af antal uddannelsespladser på pædagoguddannelsen

KKR Sjælland drøftede antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i region Sjælland for skoleåret 2019/2020. Baggrunden er, at KKR årligt afgiver indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

KKR Sjælland besluttede at indstille et samlet optag på 747 studiepladser svarende til sidste års optag. Herudover overbookes med 5 pct. ift. det tidlige frafald. I forhold til fordeling på sommer- og vinteroptag blev det indstillet, at optaget fordeles med 55 pct. på sommeroptaget og 45 pct. på vinteroptag. Til fordelingen på de tre specialiseringsretninger blev indstillet: 39 pct. på dagtilbud, 24 pct. på skole/fritid og 37 på special/socialområdet.