11. februar 2019

Fælleskommunalt samarbejde om sundhed

KKR Sjælland besluttede at etablere "Sundhedspolitisk Forum Sjælland". Formålet er i øget grad at koordinere og sikre de fælles kommunale interesser i samarbejdet om sundhedsaftalen.

Forummet skal styrke det fælleskommunale samarbejde om sundhedsområdet og koble det politiske niveau med kommunale udvalgspolitikere og kommunernes strategiske, administrative niveau tættere på hinanden. Forummet etableres i en tidsbegrænset periode til en start, men KKR Sjælland tilkendegav, at man er positive over for at videreføre initiativet, såfremt erfaringerne efter det første år giver grundlag for det.