11. februar 2019

Fælles arbejde om nye vej- og baneprojekter

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland har gennem mange år stået sammen om prioritering af infrastrukturprojekter. KKR Sjælland drøftede rammerne for det videre arbejde med at opdatere kommunernes og regionens fælles infrastrukturudspil "Sjælland baner vejen frem"...

KKR Sjælland drøftede, hvordan der skal arbejdes videre med de projektforslag, kommunerne har meldt ind til mulig prioritering i en opdateret version af "Sjælland baner vejen frem." KKR Sjælland besluttede, at kommunaldirektørerne i K17 skal foretage en yderligere analyse af de indmeldte projektforslag med afsæt i den beskrevne mulighed 1. Arbejdsgruppen (Region Sjælland og KKR-sekretariatet) laver en systematisk oplistning af projekterne enkeltvis med beskrivelse af, hvordan projekterne vurderes at leve op til de besluttede principper. Afsættet vil være de indmeldte informationer fra kommunerne, suppleret med yderligere informationer fra fagfolk i den enkelte kommune, hvor det skønnes nødvendigt.

Projekterne vurderes med udgangspunkt i følgende overordnede kriterier.

  • Fælles/regional betydning
  • Modenhed
  • Samfundsøkonomisk forrentning, herunder bl.a. trafikbelastning
  • Vækst og udvikling
  • Pendling og tilgængelighed