11. februar 2019

Det nye Erhvervshus Sjælland er godt i gang

Med det nye erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft 1. januar 2019, er Erhvervshus Sjælland etableret med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg.

KKR har fået en central rolle i omstillingen, og KKR Sjælland skal indgå en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Sjælland. Der var en første drøftelse af resultatkontrakt for 2019, herunder hvilke regionale mål, der kan være relevante for erhvervshusets erhvervsfremmeindsatser.

KKR Sjælland drøftede også proces for samarbejdet om erhvervsfremmestrategi for 2020, herunder besluttede KKR Sjælland, at der i samarbejde med Erhvervshus Sjælland inviteres til strategiseminar den 25. marts 2019 for at sikre en bred dialog med kommunalbestyrelser, virksomheder og andre samarbejdsparter på erhvervsfremmeområdet. Strategiseminaret holdes i Erhvervshus Sjællands nye lokaler i Sorø.