05. juli 2019

Stærkt samarbejde om udrulning af digital infrastruktur i Sjællandsregionen

De 17 kommuner i Sjællandsregionen og Region Sjælland er enige med Teleindustrien og Dansk Energi om at styrke samarbejdet for at sætte mere fart på udbredelsen af bredbånd og mobilsignaler i hele regionen.

Borgeres og virksomheders dataforbrug stiger eksplosivt fra år til år. Derfor er det afgørende med hurtige og stabile internetforbindelser i både byer og på landet. Den digitale infrastruktur er efterhånden lige så grundlæggende som el i stikkontakterne, vand i hanerne, veje og kollektiv trafik.

Derfor havde kommunerne i KKR Sjælland den 18. juni 2019 inviteret regionsrådsformand Heino Knudsen, direktør i Teleindustrien, Jakob Willer og branchechef for telepolitik i Dansk Energi, Thomas Woldiderich til en drøftelse af samarbejdet om udrulning af digital infrastruktur.

"Vi arbejder hver dag for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder til vores kommuner. Og for at skabe vækst og arbejdspladser", siger formand for KKR Sjælland, Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune. "Hvis vi fortsat skal udvikle os, skal vi have adgang til hurtige internetforbindelser. Det kan vi kun lykkes med, hvis vi rykker endnu tættere sammen i det gode samarbejde, vi har mellem kommuner, region og leverandørerne fra teleindustrien og forsyningsselskaberne".

Sjællandsregionen har dårligst dækning


Indbyggere og virksomheder i Sjællandsregionen er samlet set dårligst stillet i forhold til adgangen til hurtige internetforbindelser. Uanset, om man måler på den officielle danske målsætning om, at alle skal have en forbindelse med 100/30 Mbit/s datahastighed. Eller den ambitiøse EU-målsætning om hastigheder på 1/1 Gbit/s. Ikke mindst er adgangen til fiberforbindelse væsentligt ringere i Sjællandsregionen end i resten af Danmark.

Regionsrådsformand Heino Knudsen udtaler: "Vi ser heldigvis en positiv udvikling med de investeringsplaner de store bredbåndsudbydere har for udrulning af fibernet i Sjælland. Det vil give et markant løft for mange borgere og virksomheder". Heino Knudsen understreger dog, at der er behov for endnu mere: "Vi er en region, hvor der mange steder er langt mellem husene. Vi kan forudse, at fibernettet ikke uden videre når helt ud for enden af alle grusveje. Derfor skal vi sammen finde løsninger, der også giver gode internetforbindelser i vores landområder."

Region Sjælland har taget initiativ til en Digital Taskforce, som Guldborgsund Kommune står i spidsen for. Den digitale taskforce skal samle interesserede kommuner og skabe grundlag for, at flest mulige borgere og virksomheder får hurtige internetforbindelser – uafhængigt af om det er via mobilsignaler, fiber eller andre kabeltyper.

Fælles retningslinjer med branchen

En del af det grundlag er de fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur, som kommuner, region og leverandører har aftalt i 2016. Retningslinjerne skal sikre, at kommunerne nemt og ensartet kan håndtere sager om gravetilladelser, masteopsætning og masteleje, når leverandørerne skal etablere nye anlæg.

"Teleindustrien lægger stor vægt på fælles retningslinjer", siger direktør Jakob Willer. "Med ens retningslinjer for alle kommuner, kan vi som udbydere få smidig sagsbehandling og være mere sikre på, at vi opfylder krav og regler, så vi får forudsigelighed og ikke bliver forsinket af klagesager" Foruden fælles retningslinjer peger Jakob Willer på, at kommuner og region gennem øget brug af fx telemedicinske løsninger og andre velfærdsydelser via internettet kan påvirke efterspørgslen efter bedre dækning.

På mødet i KKR Sjælland var alle parterne enige om, at de fælles retningslinjer skal opdateres, så de tager højde for ændringer i bl.a. Planloven og forbereder udrulning af det nye 5G-signal, der kræver opsætning af nye og flere sendere.

Branchechef Thomas Woldiderich, der repræsenterer energiselskaberne, som leverer fibernet, bakker op om de fælles retningslinjer og udtaler: "Det vil være en kæmpe fordel, hvis retningslinjerne bliver opdateret, så de tager højde for de nye graveregler, der blandt andet giver mulighed for, at mindre gravearbejder kan gennemføres uden gravetilladelse." Han fremhæver desuden, at et samlet Folketing i maj 2018 indgik et teleforlig – "Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark" - som netop opfordrer til, at kommunerne udnytter mulighederne i vejloven.

Parterne sætter nu fart på for at få opdateret det fælles sæt af retningslinjer. Arbejdet forankres i Digitalt Aktionsforum Sjælland, som siden 2015 har været samarbejdsforum med formålet om at fremme udrulning af digital infrastruktur.

Næstformand i KKR Sjælland, Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune siger: "Det glæder mig, at vi kan fortsætte og videreudvikle det tætte samarbejde mellem leverandører, region og kommuner. Ikke mindst for borgere og virksomheder i de områder, hvor det er svært for leverandørerne at se potentialerne i at grave fiberkabler ned eller sætte master op" og han fortsætter "Med opdaterede retningslinjer og det arbejde, der sker i den Digitale Taskforce, har vi meget bedre chance for at nå god dækning for alle"

Digitalt Aktionsforum har inspireret aftaleparterne bag teleforliget fra 2018 til bl.a. at tage initiativ til at etablere et nationalt brancheforum, udvikle en værktøjskasse for sagsbehandling og masteleje samt udvikle modeller for kommunal støtte til udrulning af støtte til digital infrastruktur.

Kontakt:

  • KKR-formand Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune, tlf. 61660375
  • KKR-næstformand, Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune, tlf. 20261300
  • Regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland, tlf. 5114 5496
  • Direktør Jakob Willer, Teleindustrien, tlf. 20102365
  • Branchechef Thomas Woldiderich, Dansk Energi, tlf. 22 750 412
×

Log ind