07. maj 2020

Tværgående ledelse kræver vedholdenhed hos cheferne

Borgerne skal opleve en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af forvaltninger, centre og sektorer. Nyt magasin fra Væksthus for ledelse dykker ned i den tværgående ledelsesopgave. For at lede og lykkes med det projekt, kræver det en nysgerrighed, åben og eksperimenterende tilgang på tværs i organisationen. At sikre det er en væsentlig chefopgave.

Vi skal være bedre til at lytte til borgerne for at kunne forstå, koordinere og samarbejde om at fjerne unødige forhindringer på vejen mod et fælles mål. Det har længe været en målsætning i den offentlige velfærd. Men det er ikke så ligetil. Lovgivningen er ofte sektoropdelt, økonomien ender i adskilte kasser, den stærke fagprofessionelle tilgang kan udfordre samarbejdet med andre fagprofessioner end ens egen, og borgernes forventninger til offentlige indsatser modsvarer ikke altid mu lighederne.

Men heldigvis udfordrer mange den siloopdelte, offentlige sektor ved at tænke og arbejde tværgående – både i egen organisation og på tværs af sektorer. Og her spiller cheferne en væsentlig rolle. Nyt magasin fra Væksthus for Ledelse belyser, hvordan chefers adfærd er med til at skabe bedre sammenhæng i de offentlige velfærdsindsatser med borgerne som centrum.

”Chefernes betydning kan ikke undervurderes. De har et tværgående perspektiv i organisationen. For at lykkes med en sammenhængende og tværgående indsats, skal cheferne være vedholdende. Her er ingen standardløsninger. Men den tværgående ledelse erstatter ikke den daglige og faglige ledelse. Begge dele er vigtige,” siger Solvejg Schultz Jakobsen, sekretariatschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Publikation

Publikation Læs mere

Download eller bestil publikationen gratis på Lederweb.dk

Kontaktpersoner

Per Møller Janniche, KL, pemj@kl.dk

Laura Thors Calaña, Danske Regioner, ltc@regioner.dk

Dorthe Storm Meier, OAO, dsm@oao.dk 

 

Om Væksthus for Ledelse

Bag magasinet står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For­handlings­fællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner.

Læs mere på www.lederweb.dk