18. september 2019

Tæt på det ledelsesmæssige "hvorfor"

Nogle af de ledere, som lykkes bedst i disse år, har stærke ledelsesmæssige narrativer. Med andre ord en stærk fortælling om, hvorfor de er ledere, og hvad de vil med deres lederskab.

Den stærke fortælling i fokus på Ledertræf 2019

Kim Nøhr Skibsted er en af de ledere, som har en stærk fortælling. Han er fondsdirektør i Poul Due Jensens Fond, som er hovedejer af Grundfos, en af verdens største virksomheder indenfor pumpe- og vandteknologi.

På Ledertræf 2019 fortæller han om at være leder i en virksomhed, som har valgt at arbejde med, hvad der bliver kaldt verdens vigtigste plan - FN's Verdensmål. Men hvad betyder de store dagsordner for den hverdagsnære ledelse? Hvordan kan det mærkes af medarbejdere og lederkolleger, og hvad betyder det på bundlinjen? Vi har bedt ham svare kort på de tre spørgsmål.

Hvad er dit ledelsesmæssige "hvorfor"?

"At skabe sammenhæng mellem mål og engagement. Mine kolleger skal mærke, at jeg har et mål, og at mit engagement tydeligt tændes af det", svarer Kim Nøhr Skibsted.

"Som ledere skal vi en gang imellem sætte os op i helikopteren, så alle kan se, hvad vores fælles bidrag og indsats medfører for en helt masse mennesker, for samfundsudviklingen og for vores tredobbelte bundlinje. Hvis vi alle kan se, at vi indgår i en større sammenhæng, og at vores rolle er væsentlig, så øges motivationen og indsatsen også", forklarer han.

Hvordan kan dine medarbejdere og ledere se og mærke dit "hvorfor"?

"Det ligger bl.a. i italesættelsen af små og store indsatser, som alle passer ind i det store billede, som fx Verdensmålene", forklarer fondsdirektøren.

"Det handler selvfølgelig om at gå forrest og inspirere, men også om at vedkende sig tvivl og tage medarbejderne med i samtalen om, hvad der skal gøres for at realisere vores store mål."

Hvad betyder et stærkt "hvorfor" på bundlinjen?

"Det skaber først og fremmest loyalitet og motivation, at vi ikke er skabt til bare at tjene penge. Penge er et middel til at flytte samfund og udvikling i en bedre retning, fx ved at bruge Verdensmålene aktivt, som når vi skaffer vand og sanitet i udviklingslandene, uddeler midler til nyskabende forskning og læring eller arbejder for bedre inklusion af socialt udsatte på arbejdsmarkedet", siger Skibsted.

"I sidste ende bekræfter vores 75-årige historie os også i, at et stærkt formål og vision er med til at skabe værdi – også på bundlinjen. Grundfos har aldrig haft røde tal på bundlinjen", slår Skibsted fast.

Mening med ledelse

Kim Nøhr Skibsted er på scenen på Ledertræf 2019, som foregår den 28. oktober 2019 i ODEON i Odense. Ledertræf samler kommunale ledere, forskere og ledelsestænkere fra hele landet. I år er temaet for konferencen 'Mening med ledelse'.

Se programmet for Ledertræf 2019 og tilmeld dig her.