22. september 2020

Når værdier og normer skrider

Ingen ønsker det, men af og til ser vi eksempler på forråelse i den offentlige sektor – fx blandt medarbejdere på velfærdsområderne. Psykolog Dorthe Birkmose oplevede selv, hvordan afmagt ledte til forråelse.

En overlevelsesstrategi

”Forråelse er en overlevelsesstrategi, som vi som mennesker kan bruge, når vi bliver overvældede af vores afmagtsfølelser”, forklarer Dorthe Birkmose. På KL’s Ledertræf den 26. oktober taler hun om, hvordan offentlige ledere sikrer en sund kultur i organisationen, hvor de gode værdier og normer i kollegaskabet til stadighed fastholdes.

Omsorgstræthed

”For ikke at mærke vores afmagt, utilstrækkelighed, udmattelse eller håbløshed kan vi gøre os ligeglade, kyniske og uempatiske. Blot for kunne holde situationen ud og klare vores arbejde. Omsorgstræthed og moralsk stress er en del af arbejdet for medarbejdere og faglige ledere, forklarer hun på spørgsmålet om, hvad det er for menneskelige mekanismer, der er på spil, når vi ser forråelse, fx i ældreplejen eller på daginstitutionsområdet. 

Dorthe Birkmose er psykolog og forfatter til en bog om etik og forråelse. Hun har arbejdet i det offentlige som psykolog og som konsulent, hvor hun ”gjorde alt det forkerte”, som hun beskriver de situationer, hvor hun oplevede og selv medvirkede til forråelse. Både blandt medarbejdere og blandt chefer.

Ledere og chefer skal spotte forråelse

”Der er mange faresignaler, vi bør holde øje med. Negative fortællinger om andre kombineret med positive fortællinger om sig selv er nok det mest klassiske faresignal. Andre faresignaler er ligegyldighed, resignation, tankeløshed, sort/hvid-tænkning, fortællinger fulde af mistro, nedgørende humor, regler for andres adfærd, afvisninger, eksklusion og en hård tone”, fortsætter hun og understreger vigtigheden af, at ledere og chefer bliver gode til at opdage faresignalerne.

Sådan kan ledere arbejde med den sunde kultur

På spørgsmålet om, hvordan ledere på alle niveauer kan arbejde med forråelse, forklarer hun: ”Første skridt er en fælles erkendelse af, at der er en risiko for forråelse i det professionelle arbejde. Næste skridt er at tage faresignalerne alvorligt og få symptomerne frem i lyset. Tredje skridt er at tilbyde medarbejderne den psykologiske tryghed, at de kan fortælle om fejl uden at blive afvæbnet, udskammet, devalueret eller gjort til problemet. Fjerde skridt er sammen at udrede årsagerne til, at forråelsen blev en nødvendig overlevelsesstrategi i den konkrete situation. Femte og sidste skridt er sammen at finde de faglige alternativer, som - lige så effektivt som forråelsen - kan dæmpe afmagtsfølelserne, omsorgstrætheden og den moralske stress. Kort sagt: Der er ingen quick fixes”, slutter hun.

Du kan høre mere om erfaringerne med forråelse, og hvordan du som leder kan arbejde med til stadighed at fastholde den sunde kultur, når Dorthe Birkmose taler på KL’s Ledertræf, som i år afvikles virtuelt.

Læs mere og tilmeld dig her.


Foto: Nicolas Cosedis
Foto (øverst på siden): Michael Drost-Hansen