20. maj 2021

Når data gør ledelse bedre

Fordelene ved at have gode data som beslutningsgrundlag er åbenlyse. Data giver indsigt i driften. Data gør det muligt at opdage problemer, før de vokser sig store. Og data giver et fælles grundlag for dialogen mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere. Men sammenhængen mellem flere data og bedre ledelse er langtfra enkel. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse giver indblik i, hvordan data kan bruges som en del af ledelsesopgaven.

Et for enøjet fokus på KPI’er og kontrolsystemer risikerer at skævvride og bureaukratisere styringen af den offentlige sektor. Og som chef kan man ikke tage begejstringen for givet, når et nyt dataprojekt lanceres. Så spørgsmålet er, hvordan data i praksis kan gøres til et nyttigt ledelsesværktøj i kommuner og regioner?

”Det er lettere at praktisere dataunderstøttet ledelse, hvis det er en del af den samlede kultur og struktur i hele organisationen, for så er alle parter vant til, at der løber en lind strøm af data fra det politiske niveau ud i driften – og tilbage igen. Når man som leder ønsker at gøre brug af data som et grundlag for faglig ledelse, så gælder der den samme regel for data som med Twitter: Sluk for støjen og følg de rigtige,” siger Jonatan Schloss, der er direktør i Komponent og udpeget af KL til formand for Væksthus for Ledelse.

Data giver mere indsigt og dermed bedre muligheder for styring. Men hvis der er dårlige erfaringer med brug af data, er der en naturlig skepsis. Det kan være tilfældet, hvis data fx er blevet brugt ud fra en rent kontrollerende tilgang, eller hvis værdien af dataene ikke stod mål med den tid, der blev brugt på at skaffe dem.

”Vi må ikke komme til at måle og tælle alt det, vi har lettilgængelige data om – uden at overveje tilstrækkelig grundigt, hvorvidt og hvordan det er vigtigt for kerneopgaven. At man groft sagt begynder at rode i den store databunke efter mulige svar, før man har gjort sig umage med at stille de rigtige spørgsmål og ladet dem definere, hvilke data der er brug for,” påpeger Lene Roed, Forhandlingsfællesskabet og næstformand i Væksthus for Ledelse.

I Væksthusets nye publikation ”Fra data til dialog – chefens vigtigste opgaver i dataunderstøttet ledelse” er hovedbudskabet, at man ikke kan styre sin organisation alene ved hjælp af data, men at data kan bruges som afsæt for en dialog, der gør hele organisationen klogere. Publikationen henvender sig især til chefer, der ikke allerede arbejder systematisk med dataunderstøttet ledelse.

Publikationen identificerer fem typiske udfordringer for chefer, der gerne vil arbejde med dataunderstøttet ledelse. Det vil sige opgaver, cheferne udnævner som vigtige, for at lykkes og samtidig oplever potentielt vanskelige. I publikationen indgår også konkrete cases fra to kommuner og en region.

Hent publikationen Fra data til dialog på her 

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationen står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere på www.lederweb.dk

Hvis du arbejder med data, så vær opmærksom på, at KL udbyder kurset Datakonsulentens værktøjskasse:

Arrangement

Kurser Kursus om Datakonsulentens værktøjskasse 2021

Kontaktpersoner

Jan Struwe Poulsen, KL, mail jtp@kl.dk

Mette Marie Langenge, HK/Kommunal, mail mette.marie.langenge@hk.dk

Ali Sina Farhat, Region Hovedstaden, mail ali.sina.farhat.01@regionh.dk