12. september 2019

Leder – har du en klar vision?

Mange kommuner har visioner for kommunens udvikling og levering af velfærd til borgerne, men virker visioner og visionsledelse? Få svaret på Ledertræf 2019.

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ledertræf 2019

Hvad er dit ledelsesmæssige “hvorfor”, og hvordan omsætter du det for medarbejdere, andre i ledelseskæden og samarbejdspartnere, så det skaber resultater?

Forskellige perspektiver på visionsledelse

Som en del af konferencens overordnede tema 'Mening med Ledelse' er der lagt op til debat af visionsledelse, når professor Lotte Bøgh Andersen, kommunaldirektør Søren Steensen og centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen diskuterer emnet på Ledertræf. Som optakt til debatten giver Lotte Bøgh Andersen her et forskningsmæssigt perspektiv. Hun er centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet og tidligere medlem af regeringens Ledelseskommission.

Er visionsledelse motiverende?

"Hvis medarbejderne deler visionens værdier, og visionsledelsen er tilstrækkelig nærværende, så virker visionsledelse motiverende. Det skyldes, at det bliver tydeligt, hvordan medarbejderne kan bidrage til noget større end dem selv. Vi har alle brug for at gøre en positiv forskel på vores arbejde, og visionsledelse sætter retning for dette og tydeliggør vores bidrag. Vi ved fra forskningen, at visionsledelse og motivationen knyttet til at bidrage samfundsmæssigt hænger positivt sammen," fortæller Lotte Bøgh Andersen.

Hvad skal man som leder være opmærksom på, når man bedriver visionsledelse?

"Forskningsmæssigt viser det sig, at visionsledelse især er effektivt, hvis det sker i dialog og ansigt-til-ansigt. Nogle gange bruger vi billedet af lederen på ølkassen, når vi taler om visionsledelse, men nogle ledere burde måske komme ned af deres ølkasse og tale med medarbejderne om, hvordan visionen konkret bliver realiseret fremfor kun at angive en overordnet og flyvsk retning", vurderer hun og fortsætter:

"En vision, der samler støv på lederens kontor, har ikke positive virkninger. Det kan være svært at sikre, at medarbejderne faktisk oplever visionsledelsen som nærværende og inspirerende, men der er ingen vej udenom: Kun hvis medarbejderne ser den aktive visionsledelse, vil den motivere til bedre resultater".

Kan visionsledelse måles i resultaterne?

"Offentlige organisationer leverer mange forskellige typer af resultater, og i nogle organisationer har øget visionsledelse en positiv virkning på resultaterne. Det hænger bl.a. sammen med, at visionsledelse bidrager til prioriteringen i organisationerne", siger Lotte Bøgh Andersen.

Se programmet for Ledertræf 2019 og tilmeld dig her.