23. september 2020

Ledelse og samarbejde på tværs er løsningen på komplekse udfordringer

Ledertræf 2020 sætter bl.a. spot på tværgående ledelse og samarbejde. Jette Runchel er meget optaget af ledelse og samarbejde på tværs. Hun er kommunaldirektør i Albertslund Kommune og udnævnt som årets Ledelsesambassadør. På Ledertræf fortæller hun om sine erfaringer med tværgående ledelse og samarbejde under Coronakrisen. Vi løfter lidt af sløret for det, og har i den forbindelse bedt Jette om at svare på tre hurtige spørgsmål.

Hvorfor skal vi fortsat understrege vigtigheden af at lede og samarbejde på tværs af sektorgrænser?

”Tværgående samarbejde er en af løsningerne på store og komplekse udfordringer, som samfundet står overfor i øjeblikket. At samarbejde på tværs stiller dog krav til, at man også kan lede på tværs. Som leder kan man altid skærpe sit tværgående lederskab, og det kræver både vilje og træning”, siger Jette Runchel. ”Fælles for tværgående problematikker såsom klimaet, Corona og demografisk pres er, at det er komplekse udfordringer, som ikke kender sektorgrænser, og som vi er nødt til at løse i fællesskab på tværs af det offentlige. Det kan vi godt, hvis vi som topledere har modet til at byde hinanden op til dans og er villige til at indgå i tværgående samarbejder. Coronakrisen har vist os, at vi sagtens kan lede og samarbejde på tværs, når vi har et fælles mål, og det virkelig er nødvendigt”, uddyber hun.

Hvilken betydning havde det tværgående samarbejde under Coronakrisen? 

”Det blev helt tydeligt for os, at tværgående ledelse og samarbejde var nødvendigt for at lykkes med opgaven”, siger hun og fortsætter: ”Kommunerne indgik i samarbejder på tværs af sektorer, fx da der blev oprettet midlertidige pladser til at huse merudskrivninger fra hospitalerne, eller da der på opfordring fra staten blev oprettet kommunale isolationsfaciliteter for at inddæmme smitten. Det var samarbejder som disse, der medvirkede til, at vi kunne komme forholdsvis godt igennem forårets krise”, tilføjer hun.

Hvordan sikrer vi så en skarp og kompetent ledelse på tværs i ikke-krisetider?

”Det kræver både ydmyghed og mod, hvis vi skal sikre mere og bedre ledelse på tværs, når ressourcerne er knappe, og det fælles mål ikke fremstår soleklart som under Coronakrisen. Vi skal være modige nok til at glemme os selv og vores område for en stund – og fokusere på helheden. Vi skal turde se udover vores egen silo og dele viden og løsninger på tværs. Og så skal vi erkende, at vi ikke nødvendigvis er de klogeste, og dem der sidder inde med de bedste løsninger. Vi skal gennem vores ledelse gøre andre bedre – både i vores egne organisationer og på tværs, så vi sammen bliver i stand til at lykkes og skabe løsninger med blik for helheden”, slutter Jette Runchel.

Du kan høre mere om erfaringerne og læring om tværgående ledelse og samarbejde under Coronakrisen på KL’s Ledertræf, som i år afvikles virtuelt. Læs mere og tilmeld dig her.